Partner pre Váš pohybový aparát
MUDr. Harbulák absolvoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo, v roku 1988. Vzdelanie si doplnil atestáciou I. a II. stupňa v odbore gynekológia a pôrodníctvo a ďalšou atestáciou v odbore reprodukčná medicína. Prakticky pôsobil ako lekár na II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB a v jej centre pre humánnu reprodukciu. MUDr. Peter Harbulák sa na svojich viacerých odborných stážach počas niekoľkých rokov formoval na Clinique Mutualiste La Sagges v Rennes (Francúzsko) pod vedením špičkových odborníkov Dr. Michela Rio, Dr. Gérard Priou a Dr. Daniela Colleu, pričom spolupráca a výmena profesionálnych skúseností stále pokračuje. V súčasnej dobe sa odborne zameriava a participuje na projektoch venujúcich sa skúmaniu úlohy LH v protokoloch stimulácie ovulácie v IVF cykloch. V roku 2010 ukončil externé doktorandské štúdium udelením titulu PhD. na LFUK Bratislava, zamerané na asistovanú reprodukciu. V roku 2004 založil v Bratislave GYN-FIV, a.s. - centrum pre gynekológiu, urológiu a asistovanú reprodukciu, kde pôsobí ako vedúci lekár a odborný garant. Od roku 2009 je odborným garantom a hlavným organizátorom medzinárodnej konferencie pre asistovanú reprodukciu VITA NOVA.