Partner pre Váš pohybový aparát

Kontakty

Vaše postrehy, námety na zlepšenie, pripomienky príp. sťažnosti zasielajte na našu adresu, prípadne mailom na sekretariat@snop.sk.

Vaše podnety v zmysle zákona NR SR č. 307/2014 zasielajte na našu adresu, prípadne mailom na podnety@snop.sk.

Radi uvítame každú spätnú väzbu, aby sme mohli skvalitniť naše služby pre Vás a aby ste odchádzali z našej nemocnice maximálne spokojní.

Korešpondenčná adresa:

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.
Záhradnícka 4880/42
821 08 Bratislava - Ružinov
Napíšte nám
Meno a priezvisko:
Telefonický kontakt:
Emailová adresa:
Poznámka: