Partner pre Váš pohybový aparát

Ortopedickoprotetická ambulancia pre deti

Miestnosť
2. posch., dvere č. B 212

Rozsah vyšetrení:

  • vyšetrenie, diagnostika a liečba vrodených i získaných ochorení s prejavmi na pohybovom aparáte u detí,
  • návrh optimálnych ortopedických pomôcok pre kompenzáciu dôsledkov neurologických (napr. detská mozgová obrna a pod.) alebo vrodených postihnutí,
  • konštrukčné návrhy pomôcok pre korekciu deformít rastúceho skeletu (kolená do X, O, plochá noha a pod.), 
  • návrhy optimálneho konštrukčného riešenia ortopedickej obuvi resp. ortopedických vložiek, 
  • dlhodobé sledovanie detí s chybným držaním tela s návrhom režimových opatrení a ďalšieho preventívneho alebo liečebného postupu,
  • sonografickú ambulanciu bedrových kĺbov u detí u nás nemáme.

 

Objednajte sa
Ambulancia:
Meno a Priezvisko:
Dátum narodenia:
Telefónne číslo:
Emailová adresa:
Zdravotná poisťovňa:
Vstupné alebo kontrolné vyšetrenie?:
Mám záujem o organizačné zabezpečenie výberu lekára:
Výber lekára pre vstupné vyšetrenie:
Výber lekára pre kontrolné vyšetrenie:
Meno lekára u ktorého ste boli vyšetrený pri poslednej návšteve v ŠNOP:
Súhlasíte s úhradou poplatku za výber lekára v sume 12eur? Uvedený poplatok je za organizačné zabezpečenie výberu lekára, ktoré je poskytované nad rámec zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia.:
Výmenný lístok:
Výmenný lístok máte od (uveďte meno lekára):
Chodíte pravidelne k ortopédovi?:
Kedy naposledy ste absolvovali ortopedické vyšetrenie?:
Poznámka:
Akcie a novinky nemocnice:
Darujme si pomoc:
 
Personál
Ordinačné hodiny: Ortopedickoprotetická ambulancia pre deti
Deň/ambulancia
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
8.00-12.00
Dr. Gerincová
12.30-15.00
Dr. Gerincová
8.00-12.00
Dr. Polóni
12.30-15.00
Dr. Kolek
8.00-12.00
Dr. Slivka
12.30-15.00
Dr. Slivka
8.00-12.00
Dr. Francová
12.30-15.00
Dr. Francová
8.00-12.00
Dr. Šajbidor
Pacientov objednávame! Obedňajšia prestávka je od 12:00 do 12:30. Ďakujeme. Ordinačné hodiny sú platné od 1.10.2020.