Partner pre Váš pohybový aparát

Infošnopky

 • Z činnosti našich ambulancií

  Pre dnešnú dobu sú charakteristické najmä ochorenia chrbtice, vzniknuté na podklade svalovej nerovnováhy – čiže dysbalancie. Dochádza k nej v dôsledku nesprávnej pohybovej životosprávy, sed ...
  Čítajte viac
 • Plastika brucha

  Zariadenie našej JZS poskytuje aj operácie v oblasti plastickej chirurgie. Plastika brucha – abdominoplastika je jedna z najkrajších a najefektívnejších operácií ktoré poskytuje estet ...
  Čítajte viac
 • Liečba hypertenzie na lôžkovom oddelení

  HYPERTENZIA – teda vyšší krvný tlak(TK) patrí medzi najčastejšie ochorenia cievneho obehu. Za optimálny TK sa považujú hodnoty 120/80mmHg. Ak u dospelého nameriame TK vyšší ako 140/90mmHg, hovor ...
  Čítajte viac
 • Čo je nové v hygiene rúk?

  Čo je nové v hygiene rúk? Novela vyhlášky MZ SR č. 553/2007 priniesla zmeny v hygiene rúk. Vyhláška MZ SR č. 192/2015 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 553/2007 Z.z. Úči ...
  Čítajte viac
 • Analgetiká

  Analgetiká Ako analgetiká sa označujú látky zo skupiny liečiv používaných k úľave od bolesti a na dosiahnutie analgézie, bez pôsobenia na zmyslové vnímanie a vedomie. Analgézia je st ...
  Čítajte viac
 • Predsterilizačná príprava(PP) a sterilizácia zdravotníckych pomôcok(ZP)

  Podľa  Z.z. NR SR č. 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zdravotníckou pomôckou: - nástroj, prístroj, zariadenie, látka alebo iný výrobok p ...
  Čítajte viac