Centrum zdravia »
Otvorené
07:00 - 20:00
Napíšte nám
objednavanie@snop.sk

Interná a geriatrická ambulancia

Objednajte sa
Miestnosť
2. posch., dvere č. B 215
Ordinačné hodiny
Pondelok - 08.00 - 15.00
Streda -    08.00 - 15.00
Štvrtok -   08.00 - 15.00

Ponuka:

  • Kompletné interné vyšetrenie (anamnéza, diagnostika, liečba)
  • EKG a RTG hrudníka
  • Interné predoperačné vyšetrenie

Na vyšetrenie sa môžete objednať osobne na ambulancii v čase ordinačných hodín alebo telefonicky v čase medzi 14:00 - 15:00 hod na tel. 02/50 116 227.

Objednajte sa

Ambulancia:
Meno a Priezvisko:
Dátum narodenia:
Telefónne číslo:
Emailová adresa:
Zdravotná poisťovňa:
Vstupné alebo kontrolné vyšetrenie?:
Mám záujem o organizačné zabezpečenie výberu lekára:
Výber lekára pre vstupné vyšetrenie:
Výber lekára pre kontrolné vyšetrenie:
Meno lekára u ktorého ste boli vyšetrený pri poslednej návšteve v ŠNOP:
Súhlasíte s úhradou poplatku za výber lekára podľa aktuálne platného cennika? Uvedený poplatok je za organizačné zabezpečenie výberu lekára, ktoré je poskytované nad rámec zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia.:
Výmenný lístok:
Výmenný lístok máte od (uveďte meno lekára):
Príloha (Výmenný lístok):
Chodíte pravidelne k ortopédovi?:
Kedy naposledy ste absolvovali ortopedické vyšetrenie?:
Poznámka:
Akcie a novinky nemocnice:
Darujme si pomoc:
 

Personál

Ordinačné hodiny: Interná a geriatrická ambulancia
Deň/ambulancia
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
8.00-15.00
Dr. Leitman
15:30-18:00
Dr. Očenášová
8.00-15.00
Dr. Leitman
8.00-15.00
Dr. Leitman
Pacienti musia byť vopred objednaní. Obedňajšia prestávka je od 12:00 do 12:30. Ďakujeme. Ordinačné hodiny sú platné od 8.1.2024.