Partner pre Váš pohybový aparát

Ambulantné oddelenie

 

Je možné vyšetriť moje dieťa aj bez prítomnosti rodiča na ambulancii?

V zmysle zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov nie je možné Vaše maloleté dieťa (dieťa do 18 rokov) vyšetriť na ambulancii bez Vášho sprievodu!

Zdravotnícky pracovník (lekár, sestra) je povinný informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti osobu, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, alebo aj inú osobu, ktorú si táto osoba určila, alebo zákonného zástupcu (resp. ďalšie osoby podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 576/2004 Z.z.) ak osobou, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, je osoba nespôsobilá dať informovaný súhlas (medzi ktoré patrí aj  maloleté dieťa).

Spôsob poučenia, obsah poučenia, odmietnutie poučenia, informovaný súhlas, odmietnutie informovaného súhlasu a odvolanie informovaného súhlasu sú súčasťou zápisu do zdravotnej dokumentácie.

Poskytnutie informovaného súhlasu zo strany zákonného zástupcu nie je možné  nahradiť splnomocnením pre dieťa a naďalej sa vyžaduje poskytnutia súhlasu od zákonného zástupcu maloletého.

V akých odboroch poskytujete ambulantnú starostlivosť?

Ambulantná starostlivosť  je poskytovaná lekárom špecialistom v odbore ortopédia, ortopedický protetik, rehabilitačný lekár, internista a geriater.

Čo si potrebujem so sebou priniesť na ambulantné vyšetrenie?

K vyšetreniu je potrebná karta poistenca, a ak už máte aj dokumentáciu, ktorá súvisí s Vašim zdravotným problémom, pre ktorý chcete navštíviť naše pracovisko, RTG dokumentáciu, prípadne výsledky MR, CT, neurolog. vyšetrenie a pod.

Potrebujem odporučenie od obvodného lekára?

áno, od 1.4.2013 platí novela zákona o poskytovateľoch, ktorá opäť zavádza výmenné lístky k špecialistom.

Odporúčanie na vyšetrenie k lekárovi špecialistovi musí byť písomné a musí obsahovať „stručný opis aktuálneho zdravotného stavu, predbežné stanovenie choroby vrátane jej kódu, rozsah a cieľ odporúčaného vyšetrenia a odôvodnenie odporúčania“.

Ku komu bez odporúčania

Voľne budeme môcť aj naďalej chodiť k piatim vybraným špecialistom. 

Sú to: 

1. zubár 
2. gynekológ 
3. očný lekár (predpis okuliarov) 
4. kožný lekár 
5. psychológ, psychiater


Pri všetkých ostatných odbornostiach už budete potrebovať odporúčací (výmenný) lístok od svojho všeobecného lekára a Vaše ratolesti potrebujú odporúčanie od ich detského lekára.


Kedy ho nepotrebujete :

  • pri úraze, ak na lekárske ošetrenie prídete do 24 hodín

  • pri opakovanej návšteve špecialistu, ak to určí lekár špecialista

  • ak máte ochorenie, ktoré si vyžaduje sústavnú liečebnú starostlivosť

  • ak nastupujete na ochranné ambulantné liečenie, napríklad na odvykaciu kúru.

Kde si nájdem ordinačné hodiny?

Ordinačné hodiny sú zavesené na webovej stránke a tiež na Informačnej tabuli pri vchode do nemocnice. 
V období vianočných sviatkov a letných prázdnin, keď je prevádzka upravená máme vypracované náhradné ordinačné hodiny, ktoré sú k dispozícii aj na webovej stránke a tiež na informačnej tabuli pri vchode do nemocnice.

Platí sa u Vás za vyšetrenie?

Nie, za vyšetrenie sa u nás neplatí (ak ste poistený v zdravotnej poisťovni).

Máte zmluvy so všetkými poisťovňami?

Áno, sme v zmluvnom vzťahu so všetkými zdravotnými poisťovňami v SR.

Podávate infúzie aj ambulantne?

Áno, podanie infúzie je u nás možné aj touto formou. Máme pre túto možnosť zriadený infúzny stacionár. Podanie infúzií je na odporučenie lekára, ale nie je vykazované na zdravotnú poisťovňu. Pacientovi ho ponúkneme ako ďalšiu možnosť liečby. Avšak pacient sa musí sám rozhodnúť, či je pre neho táto forma liečby vyhovujúca, čo podpíše pri informovanom súhlase.

Koľko sa platí za infúziu?

V ponuke máme podanie infúzie pre samoplatcov na vlastnú žiadosť. Algická infúzia stojí 11 eur a algická s Neodolpasse stojí 17 eur (v cene je zahrnuté podanie infúzie s liekom). Samotné podanie infúzie bez lieku stojí 7 eur. Infúzie sa podávajú na Lôžkovom oddelení nemocnice na 1. poschodí.