Partner pre Váš pohybový aparát

Kariéra


Prečo si vybrať kariéru v nemocnici ŠNOP?

 • Pretože viete, čo máte robiť, aby sa iní cítili lepšie.

 • Pretože veríte, že medicína je výzva.

 • Pretože chcete meniť svet k lepšiemu.

S kariérou v nemocnici ŠNOP máte šancu podeliť sa o svoje poslanie.
Pozrite si voľné pracovné pozície


V súčasnosti je nemocnica  stabilizovaná z hľadiska zamestnanosti a pokrytia pracovných pozícií.


V nemocnici garantujeme:
 • profesionálny prístup zo strany zamestnávateľa,
 • uplatňovanie etických princípov,
 • prácu v príjemnom a dynamickom kolektíve,
 • zrekonštruované pracovné priestory s moderným prístrojovým vybavením,
 • možnosť ďalšieho vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie (napr. získanie špecializácie v odbore ortopédia,  fyzioterapia a liečebná rehabilitácia a pod.),
 • možnosť získania kreditov za vzdelávanie v rámci vzdelávacieho programu ŠNOP,
 • systém zamestnaneckých benefitov:
  • narodeninová dovolenka, v podobe 1 dňa voľna v deň narodenín,
  • príspevok zamestnávateľa na DDS,
  • možnosť čerpania 50% zľavy na všetky služby nemocnice pre zamestnancov a ich blízkych rodinných príslušníkov,
  • možnosť účasti pre deti zamestnancov na skoliotických pobytoch v letných mesiacoch za zvýhodnenú cenu,
  • bezplatné využívanie priestorov vodoliečby v stanovené termíny cez víkendy,
  • príspevok zamestnávateľa na stravné lístky aj zo sociálneho fondu,
  • organizovanie rôznych spoločných akcií pre zamestnancov,
  • darček pri príležitosti Dňa konkrétneho zdravotníckeho povolania,
  • meninový a vianočný darček,
  • odmena pri príležitosti významného životného jubilea a pracovného výročia,
  • možnosť zvyšovania kvalifikácie a ďalšieho vzdelávania,
  • organizovanie kreditovaných seminárov v rámci pracoviska ŠNOP.