Centrum zdravia »
Otvorené
07:00 - 20:00
Napíšte nám
objednavanie@snop.sk

Darujme si pomoc

Nemocnica ŠNOP Bratislava, n.o. sa každodennou svojou činnosťou snaží zabezpečovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre svojich pacientov. 

Napriek vysokému pracovnému nasadeniu nášho kolektívu lekárov a zdravotníckych pracovníkov  je našou úlohou prinavracať zdravie svojím pacientom, okrem toho sa zameriavame aj na modernizáciu nášho technického a prístrojového vybavenia.

Všetky získané finančné prostriedky, nad rámec poskytovanej zdravotnej starostlivosti, následne vynakladáme na nákup zdravotníckej techniky potrebnej pre skvalitňovanie poskytovanej liečebno-preventívnej starostlivosti pre všetkých našich pacientov. 
Finančné prostriedky získavame dvomi spôsobmi.
  • formou darovacej zmluvy
  • formou 2% daní právnických a fyzických osôb.

V roku 2022

príspevok z 2% daní v celkovej sume 6 771,64 € sme použili na  modernizáciu a úpravu nábytku na lôžkovom oddelení a v priestoroch recepcií, nákup nových antidekubitných matracov pre pacientov lôžkového oddelenia,  nákup digitálnych podpisových podložiek pre ambulantné oddelenie, dovybavenie lôžkového oddelenia novými zdravotníckymi pomôckami ako vozíky, barle a nákup chirurgických nástrojov pre operačné, ambulantné a lôžkové oddelenie nemocnice.

V roku 2021

príspevok z 2% daní v celkovej sume  9 135,87 Є sme použili na nákup mobilných germicídnych žiaričov pre lôžkové a operačné oddelenie, dovybavenie izieb lekárov, výmenu nábytku na laserovom pracovisku fyziatricko-rehabilitačného oddelenia a na zakúpenie boxov na sterilizáciu pre operačné oddelenie.

V roku 2020

príspevok z 2% daní v celkovej sume 5 151,02 Є sme použili na nákup nových matracov pre pacientov lôžkového oddelenia, na zabezpečenie bezpečnosti pacientov zakúpením bezdotykových dávkovačov dezinfekcie umiestnených v rámci celej budovy nemocnice a na dovybavenie fyziatricko rehabilitačného oddelenia novými pomôckami.

V roku 2019

sme dostali príspevok z 2% daní právnických a fyzických osôb za rok 2018 v celkovej sume 6 935,65 Є, ktoré sme použili na  renováciu priestorov RTG pracoviska a operačného oddelenia a na modernizáciu pracovísk recepcie, lôžkového oddelenia, centra zdravia a údržby budovy.

V roku 2018

sme dostali príspevok z 2% daní právnických a fyzických osôb za rok 2017 v celkovej sume 11 656,27 Є, ktoré sme použili na  rekonštrukciu kúpeľní v jednolôžkových izbách, elektrické postele a detské zástery na RTG pracovisku.

V roku 2017
sme dostali príspevok z 2% daní právnických a fyzických osôb v celkovej sume 9 499,91 Є, ktoré sme použili na  zavedenie wi-fi v celej nemocnici, opravu a zmodernizovanie priestorov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
V roku 2016
sme dostali príspevok z 2% daní právnických a fyzických osôb v celkovej sume 13 261,47 Є, ktoré sme použili na vylepšenie priestorov ambulancií, operačných sál, vodoliečby a hygienických zariadení.
V roku 2015
sme dostali príspevok z 2% daní právnických a fyzických osôb v celkovej sume 8 050,93 Є, ktoré sme použili na dovybavenie nemocnice novými prístrojmi a vylepšenie priestorov.
V roku 2014
sme dostali príspevok z 2% daní právnických a fyzických osôb v celkovej sume 12 784,94 Є, ktoré sme použili na zakúpenie nových prístrojov a  zmodernizovanie priestorov.
V roku 2013
sme dostali príspevok  z 2% daní právnických a fyzických osôb v celkovej sume 12 752,95 €, ktoré sme použili na vylepšenie priestorového a prístrojového vybavenia jednotlivých oddelení.
V roku 2012
sme dostali príspevok  z 2% daní právnických a fyzických osôb v celkovej sume 16 273,69 €, ktoré sme použili  na vylepšenie priestorového a prístrojového vybavenia jednotlivých oddelení.
V roku 2011
sme dostali príspevok  z 2% daní právnických a fyzických osôb v celkovej sume 10 208,24 €, ktoré sme použili na vylepšenie priestorového a prístrojového vybavenia jednotlivých oddelení.
V roku 2010 
sme dostali príspevok  z 2% daní právnických a fyzických osôb v celkovej sume 8 386,08 €, ktoré sme použili pri nákupe ultrazvukovej čističky na operačné oddelenie, polohovateľného lôžka do ambulancie, prístroj REBOX a na zlepšenie informačného systému nemocnice.
V roku 2009 
sme dostali príspevok  z 2% daní právnických a fyzických osôb v celkovej sume 11 313,09 € (340 818,15 Sk), ktoré sme použili pri nákupe nových masážnych lôžok pre rehabilitačné oddelenie, pri kúpe moderného diagnostického prístroja Eclipse na ambulantné oddelenie a časť prostriedkov sme použili na výmenu okien na lôžkovom oddelení.
V roku 2008 
sme dostali príspevok  z 2% daní právnických a fyzických osôb v celkovej sume 227 339,- Sk, ktoré sme použili pri nákupe prístroja coblator pre operačné oddelenie a prístroja na lymfodrenáž pre rehabilitačné oddelenie
V roku 2007 
sme dostali príspevok  z 2% daní právnických a fyzických osôb v celkovej sume 66.541,- Sk, ktoré sme použili pri nákupe klimatizácie pre RHB oddelenie.

Môžete aj vy prispieť k tomu, aby ste v našej nemocnici našli nielen vynikajúcich odborníkov a príjemné prostredie, ale aj najmodernejšiu zdravotnícku techniku. Stačí, ak sa rozhodnete napr. venovať na účet našej nemocnice 2% z už zaplatenej dane v danom roku. 

Ďakujeme!