Partner pre Váš pohybový aparát

Darujme si pomoc

Nemocnica ŠNOP Bratislava, n.o. sa každodennou svojou činnosťou snaží zabezpečovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre svojich pacientov. 

Napriek vysokému pracovnému nasadeniu nášho kolektívu lekárov a zdravotníckych pracovníkov  je našou úlohou prinavracať zdravie svojím pacientom, okrem toho sa zameriavame aj na modernizáciu nášho technického a prístrojového vybavenia.

Všetky získané finančné prostriedky, nad rámec poskytovanej zdravotnej starostlivosti, následne vynakladáme na nákup zdravotníckej techniky potrebnej pre skvalitňovanie poskytovanej liečebno-preventívnej starostlivosti pre všetkých našich pacientov. 
Finančné prostriedky získavame dvomi spôsobmi.
  • formou darovacej zmluvy
  • formou 2% daní právnických a fyzických osôb.

V roku 2021

príspevok z 2% daní v celkovej sume  9 135,87 Є sme použili na nákup mobilných germicídnych žiaričov pre lôžkové a operačné oddelenie, dovybavenie izieb lekárov, výmenu nábytku na laserovom pracovisku fyziatricko-rehabilitačného oddelenia a na zakúpenie boxov na sterilizáciu pre operačné oddelenie.

V roku 2020

príspevok z 2% daní v celkovej sume 5 151,02 Є sme použili na nákup nových matracov pre pacientov lôžkového oddelenia, na zabezpečenie bezpečnosti pacientov zakúpením bezdotykových dávkovačov dezinfekcie umiestnených v rámci celej budovy nemocnice a na dovybavenie fyziatricko rehabilitačného oddelenia novými pomôckami.

V roku 2019

sme dostali príspevok z 2% daní právnických a fyzických osôb za rok 2018 v celkovej sume 6 935,65 Є, ktoré sme použili na  renováciu priestorov RTG pracoviska a operačného oddelenia a na modernizáciu pracovísk recepcie, lôžkového oddelenia, centra zdravia a údržby budovy.

V roku 2018

sme dostali príspevok z 2% daní právnických a fyzických osôb za rok 2017 v celkovej sume 11 656,27 Є, ktoré sme použili na  rekonštrukciu kúpeľní v jednolôžkových izbách, elektrické postele a detské zástery na RTG pracovisku.

V roku 2017
sme dostali príspevok z 2% daní právnických a fyzických osôb v celkovej sume 9 499,91 Є, ktoré sme použili na  zavedenie wi-fi v celej nemocnici, opravu a zmodernizovanie priestorov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
V roku 2016
sme dostali príspevok z 2% daní právnických a fyzických osôb v celkovej sume 13 261,47 Є, ktoré sme použili na vylepšenie priestorov ambulancií, operačných sál, vodoliečby a hygienických zariadení.
V roku 2015
sme dostali príspevok z 2% daní právnických a fyzických osôb v celkovej sume 8 050,93 Є, ktoré sme použili na dovybavenie nemocnice novými prístrojmi a vylepšenie priestorov.
V roku 2014
sme dostali príspevok z 2% daní právnických a fyzických osôb v celkovej sume 12 784,94 Є, ktoré sme použili na zakúpenie nových prístrojov a  zmodernizovanie priestorov.
V roku 2013
sme dostali príspevok  z 2% daní právnických a fyzických osôb v celkovej sume 12 752,95 €, ktoré sme použili na vylepšenie priestorového a prístrojového vybavenia jednotlivých oddelení.
V roku 2012
sme dostali príspevok  z 2% daní právnických a fyzických osôb v celkovej sume 16 273,69 €, ktoré sme použili  na vylepšenie priestorového a prístrojového vybavenia jednotlivých oddelení.
V roku 2011
sme dostali príspevok  z 2% daní právnických a fyzických osôb v celkovej sume 10 208,24 €, ktoré sme použili na vylepšenie priestorového a prístrojového vybavenia jednotlivých oddelení.
V roku 2010 
sme dostali príspevok  z 2% daní právnických a fyzických osôb v celkovej sume 8 386,08 €, ktoré sme použili pri nákupe ultrazvukovej čističky na operačné oddelenie, polohovateľného lôžka do ambulancie, prístroj REBOX a na zlepšenie informačného systému nemocnice.
V roku 2009 
sme dostali príspevok  z 2% daní právnických a fyzických osôb v celkovej sume 11 313,09 € (340 818,15 Sk), ktoré sme použili pri nákupe nových masážnych lôžok pre rehabilitačné oddelenie, pri kúpe moderného diagnostického prístroja Eclipse na ambulantné oddelenie a časť prostriedkov sme použili na výmenu okien na lôžkovom oddelení.
V roku 2008 
sme dostali príspevok  z 2% daní právnických a fyzických osôb v celkovej sume 227 339,- Sk, ktoré sme použili pri nákupe prístroja coblator pre operačné oddelenie a prístroja na lymfodrenáž pre rehabilitačné oddelenie
V roku 2007 
sme dostali príspevok  z 2% daní právnických a fyzických osôb v celkovej sume 66.541,- Sk, ktoré sme použili pri nákupe klimatizácie pre RHB oddelenie.

Môžete aj vy prispieť k tomu, aby ste v našej nemocnici našli nielen vynikajúcich odborníkov a príjemné prostredie, ale aj najmodernejšiu zdravotnícku techniku. Stačí, ak sa rozhodnete napr. venovať na účet našej nemocnice 2% z už zaplatenej dane v danom roku. 

Ďakujeme!