Otvorené
07:00 - 20:00
Zavolajte nám
+421 2 501 16 111
alebo
Diana Balážová
Pomocný pracovník v zdravotníctve
Lôžkové oddelenie
Ing. Mgr. Lenka Baloghová
Vedúca oddelenia starostlivosti o zákazníka
Recepcia
Ing. Michaela Bartošová
Námestníčka oddelenia ekonomicko-právneho
Oddelenie ekonomicko-právne (OEP)
Vanessa Becáni
Recepčná
Recepcia
Mgr. Alžbeta Blahová
Sestra pri lôžku
Lôžkové oddelenie
Soňa Bogárová
Sestra na lôžkovom oddelení
Lôžkové oddelenie
MUDr. Erika Böhmová
Lekár epidemiológ
Lôžkové oddelenie
Mgr. Dana Boschetti
Sestra v odbornej ambulancii
Ambulantné oddelenie
MUDr. Kristína Botló Kučerová
lekárka FBLR, zastupujúca primárka FRO - materská dovolenka
Rehabilitačné oddelenie, Lôžkové oddelenie
Miroslava Brčeková
Praktická sestra - materská dovolenka
Lôžkové oddelenie
Mgr. Tatiana Čeřovská
Vedúca OPI
Oddelenie zdravotných poisťovní a informatiky (OPI)
Viera Chovancová
Sestra v odbornej ambulancii
Ambulantné oddelenie
Ing. Jana Chudá
Manažér pre ekonomické a právne otázky
Oddelenie ekonomicko-právne (OEP)
Beáta Císarová
Sestra v odbornej ambulancii
Ambulantné oddelenie
Bc. Renáta Culková
Zdravotný asistent, pomocný pracovník v zdravotníctve
Lôžkové oddelenie
MUDr. Beata Dimová
Lekár rádiológ
Ambulantné oddelenie
Andrea Dujmovičová
Sestra v odbornej ambulancii
Ambulantné oddelenie
Martin Dvořák
Údržbár
Oddelenie technicko-prevádzkové (OTP)
Mgr. Marieta Džimová
Vedúca sestra ambulantného oddelenia a operačného oddelenia
Ambulantné oddelenie
Bc. Ivana Feňková
Fyzioterapeut - Materská dovolenka
Rehabilitačné oddelenie
Štefan Figura
Vrátnik
Oddelenie technicko-prevádzkové (OTP)
Anna Francová
Vrátnik/strážnik
Oddelenie technicko-prevádzkové (OTP)
MUDr. Tatiana Francová
Lekár ortopéd
Ambulantné oddelenie
MUDr. Veronika Gajdošová
Sekundárny lekár na lôžkovom oddelení
Lôžkové oddelenie
Katarína Gašpárová, MSc.
Fyzioterapeut - Materská dovolenka
Rehabilitačné oddelenie
Andrea Habajová
Sestra pri lôžku
Lôžkové oddelenie
Bc. Barbora Hatríková
Recepčná
Recepcia
Ing. Alica Hesková
materská dovolenka
Recepcia
Alexander Hirner
Archivár
Archív
Michaela Hlavatá
sanitárka
Lôžkové oddelenie
Michal Horáček
Fyzioterapeut
Rehabilitačné oddelenie
Mgr. Beáta Horváthová
Fyzioterapeut
Mgr. Jana Hromadová
Fyzioterapeut
Rehabilitačné oddelenie
Mgr. Mária Hubačová
Vedúca sestra lôžkového oddelenia
Lôžkové oddelenie
MUDr. Emil Huraj
Lekár ortopéd
Ambulantné oddelenie
Dušan Hurban
Vrátnik
Oddelenie technicko-prevádzkové (OTP)
MUDr. Lenka Jančová
Lekár FBLR
Lôžkové oddelenie
Silvia Janiglošová
Praktická sestra
Lôžkové oddelenie
Zuzana Janotková
RTG asistent
Rádiologické pracovisko
Dušan Jurčák
Údržbár
Oddelenie technicko-prevádzkové (OTP)
MUDr. Mária Jurčová Brezinová
Lekár FBLR - materská dovolenka
Ambulantné oddelenie
Mgr. Miroslava Kákošová
Vedúci fyzioterapeut
Rehabilitačné oddelenie
Denisa Kekišová
Praktická sestra
Lôžkové oddelenie
Zuzana Kocanová
Recepčná
Recepcia
MUDr. Ivana Kolek
Lekár - ortopéd
Lôžkové oddelenie
Iveta Kordíková
Sestra v odbornej ambulancii
Ambulantné oddelenie
Mgr. Mária Kőrősiová
Zástupkyňa vedúcej sestry na lôžkovom oddelení
Lôžkové oddelenie
Natália Kovácsová
Sestra na lôžkovom oddelení
Lôžkové oddelenie
PhDr. Silvia Kovaľová, PhD.
Námestník OOS a Manažér rekondícií
Odbor ošetrovateľskej starostlivosti (OOS)
Bc. Ema Kubičárová
Fyzioterapeut
Rehabilitačné oddelenie
Kvetoslava Kurtišová
Sestra inštrumentárka
Operačné oddelenie
MUDr. Tatiana Leitmann
Lekár vnútorného lekárstva a geriatér
Ambulantné oddelenie
Lucia Liďáková
Recepčná
Recepcia
Vladimír Maglov
Vrátnik
Oddelenie technicko-prevádzkové (OTP)
Jaroslav Majerský
Vedúci OTP, metrológ
Oddelenie technicko-prevádzkové (OTP)
Mgr. Simona Mazáňová
RTG asistent
Rádiologické pracovisko
Monika Melicharová
Recepčná
Recepcia
Iveta Mezeiová
Pomocný pracovník v zdravotníctve
Lôžkové oddelenie
Darina Micheľová
Upratovačka
Oddelenie technicko-prevádzkové (OTP)
Aneta Mitliková
Sestra na lôžkovom oddelení
Lôžkové oddelenie
Ľubica Molec Vagačová
Praktická sestra
Lôžkové oddelenie
Karolína Molnárová
Recepčná
Recepcia
Bc. Eva Müllerová
Anestéziologická sestra
Operačné oddelenie
Karel Nečas
Vrátnik
Oddelenie technicko-prevádzkové (OTP)
Bc. Alena Neščiverová
Fyzioterapeut - Materská dovolenka
Rehabilitačné oddelenie
MUDr. Mária Očenášová
Lekár anestéziológ
Ambulantné oddelenie
MUDr. Jaroslav Olexík
Primár lôžkového oddelenia, lekár ortopéd
Ambulantné oddelenie
Ing. Lenka Olexíková
Manažér pre vnútorné vzťahy
Sekretariát riaditeľa
Anna Ončová
Sestra na lôžkovom oddelení
Lôžkové oddelenie
MUDr. Miroslav Pallaghy
Lekár ortopéd
Ambulantné oddelenie
Mgr. Lucia Pastierovičová
Sestra v odbornej ambulancii
Ambulantné oddelenie
Melánia Pyteľová
Sestra v odbornej ambulancii
Ambulantné oddelenie
MUDr. Viktória Rišková
Lekár v špecializačnej príprave ortopédia
Lôžkové oddelenie
MUDr. Ivan Iľkív Roháľ
Lekár ortopéd
Ambulantné oddelenie
Dana Salayová
Pomocný pracovník v zdravotníckom zariadení
Lôžkové oddelenie
Barbora Schickerle
Sestra v odbornej ambulancii
Zlatica Schillerová
Sestra na lôžkovom oddelení
Lôžkové oddelenie
Mária Sekeľová
Praktická sestra/upratovačka
Operačné oddelenie
Jana Šimačková
Sestra v odbornej ambulancii
Ambulantné oddelenie
Monika Šimončíková
Sestra pri lôžku
Lôžkové oddelenie
Bc. Martina Slaninková
Sestra pri lôžku
Lôžkové oddelenie
MUDr. Martin Slivka, CSc.
Lekár ortopéd
Ambulantné oddelenie
Bc. Terézia Šmálová
Fyzioterapeut
Rehabilitačné oddelenie
MUDr. Miloslav Smetana
Námestník OLPS, lekár ortopéd a primár operačného oddelenia
Odbor liečebno-preventívnej starostlivosti (OLPS)
Mgr. Edita Štefániková
Sestra v odbornej ambulancii
Ambulantné oddelenie
Bc. Zuzana Šuchová
Recepčná
Recepcia
Renáta Dorota Sulinská
Praktická sestra - materská dovolenka
Lôžkové oddelenie
MUDr. Marek Tkáč
Lekár FBLR
Lôžkové oddelenie
Lucia Tumová
Recepčná - Centrum zdravia
Recepcia
Andrea Uhnáková
Praktická sestra
Lôžkové oddelenie
Bc. Kristína Vacvalová
Recepčná - materská dovolenka
Recepcia
PhDr. Denisa Vlková, MPH MBA
Riaditeľ a Manažér IMS
Riaditeľstvo
Ing. Monika Zaležáková
Manažér pre ľudské zdroje
Bc. Martin Zrubec
Fyzioterapeut
Rehabilitačné oddelenie