Partner pre Váš pohybový aparát
Ukončila strednú zdravotnícku školu v odbore rehabilitačný pracovník a 2-ročné VOV v odbore diplomovaný fyzioterapeut. V roku 2009 získala certifikát Pilates Medical, v roku 2013 SM system u MUDr. Smíška a DNS certifikát v roku 2017.
Úspešne absolvovala aj mnohé ďalšie kurzy - napr: Chybné držanie tela, skoliózy podľa konceptu P. Čapovej, Redcord závesný systém, SM- systém, Bitnár - mobilizačné techniky, kinesiotaping, Diagnostika a terapia kolenného kĺbu, Kurz TP,

Špecializácia : Rehabilitácia pacientov po totálnych endoprotézach, rehabilitácia pri chybnom držaní tela, pooperačné stavy.

V Centre zdravia ŠNOP sa venuje PIlatesu, Medical pilatesu a SM systému.

Galéria