Partner pre Váš pohybový aparát

Pacientsky orientovaná nemocnica

Pacientsky orientované zdravotníctvo, podľa slov bývalého ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, by malo byť postavené na štyroch pilieroch ľudské zdroje a proklientský prístup, vybavenie - wifi, manažment pacienta (objednávanie)..., vizuál nemocníc a hygienický štandard.V našej nemocnici v spolupráci s Vami rozvíjame všetky štyri piliere a od roku 2020 v zmysle platnej legislatívy zavádzame v našej nemocnici interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta.