Partner pre Váš pohybový aparát

Ambulancie

Na špecializovaných ambulanciách poskytujeme zdravotnú starostlivosť pre pacientov s problémami oporno pohybového aparátu - napr. bolesť chrbta, kolena, päty a pod. s následnou možnosťou liečby na rehabilitačnom, operačnom a lôžkovom oddelení. V priestoroch oddelenia je k dispozícii bezplatné WiFi internetové pripojenie.

Na ambulantné vyšetrenia je potrebné sa vopred objednať. Vzhľadom na platnú legislatívu Vás žiadame, aby ste si na vyšetrenia na našich špecializovaných ambulanciách priniesli:

  • Výmenný lístok od obvodného lekára
  • Zdravotnú dokumentáciu, lekársku správu od odosielajúceho lekára, RTG dokumentáciu, ev. popis RTG.
  • Inú zdravotnú dokumentáciu v súvislosti so základným ochorením.
  • Preukaz poistenca , občiansky preukaz na doplnenie administratívnych údajov.