Partner pre Váš pohybový aparát

Ambulancie

Na špecializovaných ambulanciách poskytujeme zdravotnú starostlivosť pre pacientov s problémami oporno pohybového aparátu - napr. bolesť chrbta, kolena, päty a pod. s následnou možnosťou liečby na rehabilitačnom, operačnom a lôžkovom oddelení. V priestoroch oddelenia je k dispozícii bezplatné WiFi internetové pripojenie.

Na ambulantné vyšetrenia je potrebné sa vopred objednať. Vzhľadom na platnú legislatívu Vás žiadame, aby ste si na vyšetrenia na našich špecializovaných ambulanciách priniesli:

  • Výmenný lístok od obvodného lekára, resp. iného špecialistu
  • Zdravotnú dokumentáciu, lekársku správu od odosielajúceho lekára, RTG dokumentáciu, ev. popis RTG.
  • Inú zdravotnú dokumentáciu v súvislosti so základným ochorením.
  • Preukaz poistenca , občiansky preukaz na doplnenie administratívnych údajov.
 
Ohlasy klientov

Touto cestou by som sa chcel opätovne a úprimne poďakovať pánovi MUDr. Martinovi Polónimu

Dobrý deň prajem,
vážená pani PhDr. Denisa Vlková, MPH, MBA.

Touto cestou by som sa chcel opätovne a úprimne poďakovať pánovi MUDr. Martinovi Polónimu za jeho PROFESIONALITU, ĽUDSKOSŤ A EMPATIU ku mne ako k pacientovi. K pánovi MUDr. Polónimu chodím do ambulancie od roku 2013. Pán doktor mi za tie roky veľmi pomohol, moja diagnóza nie je ľahká, ale vďaka pánovi MUDr. Polónimu ju zvládam lepšie. Niekoľko krát som bol aj hospitalizovaný v Špecializovanej nemocnici pre ortopedickú protetiku, vždy som bol spokojný s PROFESIONÁLNYM, ĽUĎSKÝM A EMPATICKÝM prístupom pani doktoriek, pánov doktorov, pani sestričiek, rehabilitačných pracovníkov a ostatného personálu na Lôžkovom oddelení ŠNOP.

Zároveň by som sa chcel v mene mojej zosnulej babky (zomrela začiatkom roka 2020 v inej nemocnici) úprimne poďakovať pánovi MUDr. Martinovi Polónimu, ku ktorému do ambulancie chodila od roku 2013, ďalej by som sa chcel úprimne poďakovať aj pani doktorkám, pánom doktorom, pani sestričkám, rehabilitačným pracovníkom a ostatnému personálu na Lôžkovom oddelení ŠNOP, ktorí sa o moju zosnulú babku vždy príkladne starali a vždy sa k nej správali PROFESIONÁLNE, ĽUDSKÝ A EMPATICKÝ.

Preto Vás prosím ako pani riaditeľku, aby ste v mojom mene poďakovali pánovi MUDr. Polónimu a aj pani doktorkám, pánom doktorom, pani sestričkám, rehabilitačným pracovníkom a ostatnému personálu na Lôžkovom oddelení ŠNOP a odovzdali im odo mňa VEĽKÉ ĎAKUJEM, môj obdiv a uznanie za ich náročnú a zodpovednú prácu. Hlavne v tejto ťažkej dobe. Ešte raz ďakujem veľmi pekne.


V Bratislave dňa 25.1.2021
PZ

Chcem poďakovať p. doktorovi Mudr. Martin Polóni za poskytovanie služieb pri riešení môjho zdravotného stavu.

S pozdravom a vyjadrením vďaky pacientka

E. R.