Partner pre Váš pohybový aparát
MUDr. Majeský absolvoval v roku 1964 LF UK Bratislava, odbor všeobecné lekárstvo. V roku 1971 dosiahol atestáciu I. stupňa z ortopédie. V roku 1977 dosiahol atestáciu II. stupňa z ortopédie. Od roku 2007 pracuje v ŠNOP ako lekár ortopéd. Pravidelne sa zúčastňuje na vedeckých podujatiach.
Ambulancie