Partner pre Váš pohybový aparát

Ortopedickoprotetická ambulancia pre dospelých

Rozsah vyšetrení:

  • diagnostika a liečba chronických ochorení s pohybovým aparátom,
  • špecifikácia a predpis vhodnej ortopedickoprotetickej pomôcky (protézy, jednoduchej i zložitej ortézy, ortopedickej obuvi, ortopedických vložiek, pomôcky na spevnenie resp. odľahčenie končatín),
  • komplexné opatrenia v prevencii druhotných poškodení pohybového aparátu v náväznosti na základné ochorenie resp. deformitu,
  • návrhy optimálnej životosprávy.

Upozornenie

  • Amputovaní pacienti v prípade kontroly sa nemusia objednávať v dopoľudňajších hodinách. Čakajú v poradí, prípadne na výzvu sestry, že môžu vojsť do ambulancie.
 
Objednajte sa
Ambulancia:
Meno a Priezvisko:
Dátum narodenia:
Telefónne číslo:
Emailová adresa:
Zdravotná poisťovňa:
Vstupné alebo kontrolné vyšetrenie?:
Mám záujem o organizačné zabezpečenie výberu lekára:
Výber lekára pre vstupné vyšetrenie:
Výber lekára pre kontrolné vyšetrenie:
Meno lekára u ktorého ste boli vyšetrený pri poslednej návšteve v ŠNOP:
Súhlasíte s úhradou poplatku za výber lekára v sume 12eur? Uvedený poplatok je za organizačné zabezpečenie výberu lekára, ktoré je poskytované nad rámec zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia.:
Výmenný lístok:
Výmenný lístok máte od (uveďte meno lekára):
Chodíte pravidelne k ortopédovi?:
Kedy naposledy ste absolvovali ortopedické vyšetrenie?:
Poznámka:
Akcie a novinky nemocnice:
Darujme si pomoc:
 
Personál
Ordinačné hodiny: Ortopedickoprotetická ambulancia pre dospelých
Deň/ambulancia
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
8.00-12.00
Dr. Olexík
13.00-15.00
Dr. Olexík
8.00-12.00
Dr. Francová
12.30-15.00
Dr. Francová
8.00-12.00
Dr. Olexík
12.30-15.00
Dr. Olexík
8.00-12.00
Dr. Polóni
12.30-15.00
Dr. Polóni
8.00-12.00
Objednávaní amput. pacienti
Pacientov objednávame! Obedňajšia prestávka je od 12:00 do 12:30. Ďakujeme. Ordinačné hodiny sú platné od 1.10.2020.