Partner pre Váš pohybový aparát

Vzdelávanie

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. je nezastupiteľnou výučbovou základňou v oblasti ortopédie, rehabilitácie a ortopedickej protetiky pre:
  • postgraduálnu výchovu zdravotníckych pracovníkov,
  • pre študentov LF UK,
  • Farmaceutickej fakulty UK,
  • Pedagogickej fakulty UK,
  • Slovenskej zdravotníckej univerzity , 
  • Strednej zdravotnej školy.
Zároveň nemocnica umožňuje:
  • predatestačnú prípravu v odbore ortopédia a FBLR
  • možnosť nadstavbovej atestácie v odbore ortopedickej protetiky.
Kontakt:

sekretariát ŠNOP Bratislava, n.o.
mo: 0915 989 155
 

Galéria