Otvorené
07:00 - 20:00
Zavolajte nám
+421 2 501 16 111

Vedenie nemocnice

SPRÁVNA RADA
Ing. Jana Kováčová
predsedníčka správnej rady
JUDr. Mária Oravec
členka správnej rady
MUDr. Martin Valent
člen správnej rady
Mgr. Róbert Wágner, MBA
člen správnej rady
Ing. Miroslav Bachratý
člen správnej rady
DOZORNÁ RADA
MUDr. Miloslav Smetana
predseda dozornej rady ŠNOP
JUDr. Zoltán Sťahula
člen dozornej rady
MUDr. Ján Šimo, MBA
člen dozornej rady
VEDENIE NEMOCNICE
PhDr. Denisa  Vlková, MPH, MBA
Riaditeľka
MUDr. Miloslav Smetana
Námestník odboru liečebno-preventívnej starostlivosti a primár operačného oddelenia
PhDr. Silvia Kovaľová, PhD.
Námestníčka odboru ošetrovateľskej starostlivosti
Ing. Michaela Bartošová
Námestníčka odboru ekonomicko-právneho
MUDr. Ján Koreň
Hlavný odborník pre ortopedickú protetiku
MUDr. Jaroslav Olexík
Primár lôžkového oddelenia
MUDr. Dalma Loydlová
Primárka Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia - MD
MUDr. Mariana Perknovská
Zastupujúca primárka Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia
MUDr. Martin Polóni
Primár ambulantného oddelenia

Mgr. Marieta Džimová

Vedúca sestra ambulantného oddelenia a operačného oddelenia
Mgr. Mária Hubačová
Vedúca sestra lôžkového oddelenia
Mgr. Peter Kostovčík,
Mgr. Tomáš Kolcun
Vedúci fyzioterapeut
Jaroslav Majerský
Vedúci oddelenia technicko prevádzkového
Mgr. Tatiana Čeřovská
Vedúca oddelenia zdravotných poisťovní a informatiky
Ing. Mgr. Lenka Baloghová
Vedúca oddelenia starostlivosti o zákazníka