Partner pre Váš pohybový aparát

Vedenie nemocnice

SPRÁVNA RADA
Ing. Jana Kováčová
predseda správnej rady
JUDr. Mária Oravec
člen správnej rady
MUDr. Martin Valent
člen správnej rady
Mgr. Róbert Wágner, MBA
člen správnej rady
Ing. Miroslav Bachratý
člen správnej rady
DOZORNÁ RADA
MUDr. Miloslav Smetana
predseda dozornej rady ŠNOP
JUDr. Zoltán Sťahula
člen dozornej rady
MUDr. Ján Šimo, MBA
člen dozornej rady
VEDENIE NEMOCNICE
PhDr. Denisa  Vlková, MPH, MBA
Riaditeľ
MUDr. Miloslav Smetana
Námestník odboru liečebno-preventívnej starostlivosti a primár operačného oddelenia
PhDr. Silvia Kovaľová, PhD.
Námestník odboru ošetrovateľskej starostlivosti
Ing. Michaela Bartošová
Námestník odboru ekonomicko-právneho
MUDr. Ján Koreň
Hlavný odborník pre ortopedickú protetiku
MUDr. Jaroslav Olexík
Primár lôžkového oddelenia
MUDr. Dalma Loydlová
Primár Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia
MUDr. Martin Polóni
Primár ambulantného oddelenia

Mgr. Marieta Džimová

Vedúca sestra ambulantného oddelenia a operačného oddelenia
Mgr. Jana Tóthová
Vedúca sestra lôžkového oddelenia

Mgr. Zuzana Záhorská

Zástupkyňa vedúcej sestry lôžkového oddelenia
Mgr. Peter Kostovčík,
Mgr. Tomáš Kolcun
Vedúci fyzioterapeut
Jaroslav Majerský
Vedúci oddelenia technicko prevádzkového
Mgr. Tatiana Čeřovská
Vedúci oddelenia zdravotných poisťovní a informatiky
Ing. Mgr. Lenka Baloghová
Vedúca oddelenia starostlivosti o zákazníka