Partner pre Váš pohybový aparát

Vedenie nemocnice

SPRÁVNA RADA
Ing. Jana Kováčová
predseda správnej rady
Ing. Michal Salay
člen správnej rady
MUDr. Martin Valent
člen správnej rady
Mgr. Róbert Wágner, MBA
člen správnej rady
Ing. Miroslav Bachratý
člen správnej rady
DOZORNÁ RADA
MUDr. Miloslav Smetana
predseda dozornej rady ŠNOP
JUDr. Zoltán Sťahula
člen dozornej rady
MUDr. Ján Šimo, MBA
člen dozornej rady
VEDENIE NEMOCNICE
PhDr. Denisa  Vlková, MPH, MBA
Riaditeľ
MUDr. Miloslav Smetana
Námestník odboru liečebno-preventívnej starostlivosti a primár operačného oddelenia
PhDr. Silvia Kovaľová, PhD.
Námestník odboru ošetrovateľskej starostlivosti
Ing. Michaela Bartošová
Námestník odboru ekonomicko-právneho
MUDr. Ján Koreň
Hlavný odborník pre ortopedickú protetiku
MUDr. Jaroslav Olexík
Primár ambulantného a lôžkového oddelenia
MUDr. Dalma Loydlová
Primár Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia

Mgr. Marieta Džimová

Vedúca sestra ambulantného oddelenia a operačného oddelenia

Mgr. Zuzana Záhorská

Vedúca sestra lôžkového oddelenia
Mgr. Peter Kostovčík,
Mgr. Tomáš Kolcun
Vedúci fyzioterapeut
Jaroslav Majerský
Vedúci oddelenia technicko prevádzkového
Mgr. Tatiana Čeřovská
Vedúci oddelenia zdravotných poisťovní a informatiky
Ing. Mgr. Lenka Baloghová
Manažér recepcií