Partner pre Váš pohybový aparát

Fyziatricko rehabilitačné oddelenie

Fyziatricko- rehabilitačné oddelenie (ďalej len FRO) poskytuje komplexnú rehabilitačnú starostlivosť s využitím moderných prístupov v liečbe ochorení pohybového aparátu.

Poskytujeme odbornú starostlivosť s individuálnym prístupom ku každému z Vás.

Pretože každé telo aj človek je jedinečný a liečba pomáhajúca jednému, nezaručuje rovnaký výsledok u druhého.

V priestoroch oddelenia je k dispozícii bezplatné WiFi internetové pripojenie.
 
Cenník
Typ výkonu
Názov pre RP
Poplatok za služby nad rámec zdravotného poistenia
Cena samoplatcu (na vlastnú žiadosť)
Zostavenie rozpisu rehabilitačných procedúr na základe individuálnych potrieb na žiadosť pacienta (10 procedúr)
Rozpis RHB procedúr
12.00 €
cenník pre samoplatcov
Výber fyzioterapeuta pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti na pracovisku FRO
Výber fyzioterapeuta
3.00 €
cenník pre samoplatcov
Individuálna pohybová liečba (20 min.)
Ind. cv. fyz. 20 min. predpis
8.00 €
cenník pre samoplatcov
Individuálna pohybová liečba (30 min.)
Ind. cv. fyz. 30 min. predpis
12.00 €
cenník pre samoplatcov
Individuálna pohybová liečba (60 min.)
Ind. cv. fyz. 60 min. predpis
24.00 €
cenník pre samoplatcov
Inštruktáž v bazéne
Inštruktáž bazén
1.50 €
cenník pre samoplatcov