Partner pre Váš pohybový aparát

Ortopedická ambulancia

Rozsah vyšetrení:

  • diagnostika a liečba ochorení pohybového aparátu,
  • špecifikácia a predpis vhodnej ortopedickoprotetickej pomôcky (protézy, jednoduchej i zložitej ortézy, ortopedickej obuvi, ortopedických vložiek, pomôcky na spevnenie resp. odľahčenie končatín),
  • komplexné opatrenia v prevencii druhotných poškodení pohybového aparátu v náväznosti na základné ochorenie resp. deformitu,
  • návrhy optimálnej životosprávy.
Objednajte sa
Ambulancia:
Meno a Priezvisko:
Dátum narodenia:
Telefónne číslo:
Emailová adresa:
Zdravotná poisťovňa:
Vstupné alebo kontrolné vyšetrenie?:
Mám záujem o organizačné zabezpečenie výberu lekára:
Výber lekára pre vstupné vyšetrenie:
Výber lekára pre kontrolné vyšetrenie:
Meno lekára u ktorého ste boli vyšetrený pri poslednej návšteve v ŠNOP:
Súhlasíte s úhradou poplatku za výber lekára v sume 12eur? Uvedený poplatok je za organizačné zabezpečenie výberu lekára, ktoré je poskytované nad rámec zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia.:
Výmenný lístok:
Výmenný lístok máte od (uveďte meno lekára):
Chodíte pravidelne k ortopédovi?:
Kedy naposledy ste absolvovali ortopedické vyšetrenie?:
Poznámka:
Akcie a novinky nemocnice:
Darujme si pomoc:
 
Personál
Ordinačné hodiny: Ortopedická ambulancia
Deň/ambulancia
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
Ortopedická ambulanciaDvere číslo: B 225
8.00-12.00
Dr. Kolek
12.30-15.00
Dr. Trška/Dr. Gajdoš
8.00-12.00
Dr. Šajbidor
12.30-15.00
Dr. Šajbidor
8.00-12.00
Dr. Šajbidor
12.30-15.00
Dr. Huraj
8.00-12.00
Dr. Šajbidor/Dr. Kolek
12.30-15.00
Dr. Roháľ
8.00-12.00
Dr. Pallaghy
12.30-15.00
Dr. Pallaghy
Pacientov objednávame! Obedňajšia prestávka je od 12:00 do 12:30. Ďakujeme. Ordinačné hodiny sú platné od 1.10.2020.