Partner pre Váš pohybový aparát
v r.2006 ukončila štúdium v odbore diplomovaný fyzioterapeut v Trnave. Po štúdiu v r.2011 absolvovala kurz Dornovej metódy a Breussovej masáže a v r.2012 SM Systému podľa Dr.Smiška. Lucka je absolventom trojročného štúdia na SZU v odbore fyzioterapeut. Aktívne pracuje s Feldenkraisovou metódou. V tejto problematike je absolventka 6 kurzov a funkčných integrálov. Od roku 2019 pokračuje v štúdiu ako špecialista fyzioterapeut na SZU v Bratislave .

RK : Redukčný kurz, Aquaaerobic, dvojfitnes, SMS

Špecializácia : Využíva metodiky Feldenkraisa, Dornovu metódu, kinesiotejping, rehabilitácia poúrazových stavoch, rehabilitácia detí, skoliózy.