Partner pre Váš pohybový aparát
MUDr. Šajbidor v roku 2015 ukončila LF UK v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo. Od roku 2015 pracuje na Lôžkovom oddelení ŠNOP a je v špecializačnej príprave z odboru ortopédia.
Ambulancie