Partner pre Váš pohybový aparát
Je absolvent slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Roku 2019 ukončil denné bakalárske štúdium. Svoje vedomosti si rozšíril v metodike DNS (dynamická neuromuskulárna stabilizácia) Takisto je registrovaný v komore fyzioterapeutov od roku 2019. V nemocnici Šnop je zamestnaný od roku 2019.

RK: Aquaaerobik

Špecializácia: Milan využíva vo svojej terapii DNS, Kaltenborna prvky mnohých iných metodik napr metodika podľa Brunkowovej aj iné. Zameriava sa na chronicke bolesti v lumbálnej oblasti u vertebrogénnych pacientov a nesprávne držanie tela u deti. Pracuje aj z pacientmi trpiacimi artrózou váhonostných kĺbov.