Partner pre Váš pohybový aparát

RTG pracovisko

Miestnosť
2. posch., dvere č. B 217
Lekár a odborný zástupca
MUDr. Beata Dimová
Rádiologický asistent
Zuzana Janotková, Mgr. Simona Mazáňová
Obedňajšia prestávka
12:00 - 12:30
Ordinačné hodiny:
Pondelok
07:30 - 17:30
Utorok
07:30 - 17:30
Streda
07:30 - 15:00
Štvrtok
08:00 - 16:30
 Piatok
08:00 - 15:00
 

Ponúkame:

  • základné RTG vyšetrenia skeletu a pľúc,
  • špeciálne projekcie skeletu,
  • dlhé snímky celej chrbtice a celých dolných končatín.
RTG vyšetrenia realizujeme len pre pacientov s kompletne vyplnenou RTG žiadankou na základe ordinácie lekára ŠNOP.

Upozornenie: 

v prípade, že si potrebujete zobrať RTG snímky na iné odborné pracovisko, prosím ohláste sa na RTG pracovisku, RTG snímky Vám budú napálené na CD po uhradení poplatku na recepcii. Cena za vyhotovenie CD so snímkami je 2,50 EUR.
 
Personál

Galéria