Partner pre Váš pohybový aparát

Koronavírus


Pri vstupe do nemocnice je potrebné prejsť vstupnou triážou (meranie teploty, dezinfekcia rúk, vyplnenie dotazníka). 

Pred návštevou ŠNOP, odpovedzte, prosím na tieto otázky:

a. Boli ste v priebehu posledných 2 týždňov v zahraničí
(rozdelenie podľa cestovateľského semaforu: zelená krajina, červená krajina, čierna krajina)?  Riaďte sa pokynmi cestovateľského semaforu. 

b.
Boli ste  počas predchádzajúcich 14 dní v kontakte s osobou COVID 19 pozitívnou, resp. podozrivou z infekcie COVID 19 a ste v karanténe?

c.
Prejavil sa u Vás niektorý z chorobných príznakov - kašeľ, ťažkosti s dýchaním, bolesť svalov, celková únava, teplota nad 37,2 °C, príznaky respiračného ochorenia, porucha chuti, čuchu,  a pod.)?

d.  Ste v karanténe?

V prípade, že ste aspoň na jednu otázku odpovedali ÁNO, ohľadne ďalšieho postupu Vášho plánovaného vyšetrenia alebo procedúry nás kontaktujte. 

Ak boli všetky odpovede na otázky negatívne, môžete vstúpiť do nemocnice a dodržujte nižšie uvedené pokyny:
  

POKYNY PRED VSTUPOM DO NEMOCNICE:

 • Ak máte akékoľvek chorobné príznaky (kašeľ, ťažkosti s dýchaním, bolesť svalov, celková únava, teplota nad 37,2 °C, porucha chuti, čuchu a pod.) odporúčame Vám preobjednať si dohodnutý termín.
 • Do nemocnice je možný vstup len s prekrytými hornými dýchacími cestami (respirátor min. FFP2, bez výdychového ventilu) a bez teploty.
 • Pred každým vstupom do nemocnice je potrebné prejsť vstupnou triážou a vyplniť dotazník. Dotazník si môžete stiahnuť TU a priniesť ho už vyplnený. V prípade, že ho budete vyplňovať v nemocnici, prineste si pero. Svoj príchod na plánované vyšetrenie alebo RHB procedúru si naplánujte s dostatočnou časovou rezervou. 
 • Vyplnený dotazník odovzdáte priamo zdravotníckemu pracovníkovi, podľa účelu Vašej návštevy ŠNOP (sestre na amb, fyzioterapeutovi,..)
 • Pri vstupe do nemocnice je potrebné použiť dezinfekciu rúk.
 • Žiadame, aby s dieťaťom (deťmi) na vyšetrenie prišiel  iba jeden z rodičov.

AKO FUNGUJETE, DÁ SA U VÁS OBJEDNAŤ?Bližšie informácie k prevádzke konkrétneho oddelenia si prečítajte nižšie.

PLATÍ TERMÍN, KTORÝ SOM MAL UŽ OBJEDNANÝ?

 • Napíšte na objednavanie@snop.sk, uveďte, prosím, dátum objednaného vyšetrenia a potvrďte, že prídete.

MÁTE UPRAVENÉ ORDINAČNÉ HODINY?

 • Aktuálne ordinačné hodiny nájdete v sekcii: Ordinačné hodiny
 • Žiadame, aby s dieťaťom (deťmi), do nemocnice, chodil len jeden z rodičov.

FUNGUJE VAŠE LÔŽKOVÉ ODDELENIE?

 • ÁNO, pacientov s problémami oporno-pohybovej sústavy stále prijímame. Liečba a rehabilitácia je zabezpečená našim personálom.
 • Personál je pravidelne monitorovaní (kontrola ich zdravotného stavu - pri vstupe do nemocnice a monitoring ich epidemiologickej situácie). Počas celého výkonu práce, zamestnanci používajú rúško/respirátor, po každom pacientovi si dezinfikujú ruky a kontaktné plochy a pomôcky.
 • V prípade akéhokoľvek podozrenia rieši situáciu náš nemocničný hygienik v súlade s nariadeniami hlavného hygienika SR.
 • Každá izba, ako aj celé oddelenie ŠNOP, je vybavené hygienicko-dezinfekčnými prostriedkami, je zabezpečené upratovanie a dezinfekcia vo zvýšenej miere, nad rámec štandardov.
 • Celá činnosť oddelenia, vrátane stravovania pacientov, prebieha presne podľa nariadených opatrení.
 • Od 8.11.2021 sú návštevy na lôžkovom oddelení zakázané.
 • Bezpečnosť našich pacientov je pre nás na prvom mieste, preto prosíme všetkých príbuzných pacientov o rešpektovanie nariadenia. 
 • Pre zabezpečenie maximálnej bezpečnosti pacientov pracujeme aj naďalej vo zvýšenom hygienicko-epidemiologickom režime. Povinná pre všetkých je ochrana tváre a dezinfekcia rúk.
 • Ak máte doporučenie na hospitalizáciu, kontaktujte prosím hospitalizacie@snop.sk .

FUNGUJE VAŠE OPERAČNÉ ODDELENIE?

 • ÁNO.  Vykonávame operačné výkony u objednaných pacientov, ktorí majú potvrdený termín a dodržali všetky požiadavky nariadené lekárom ŠNOP.

AKÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA MÁTE V NEMOCNICI?

 • Do nemocnice je vstup možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (respirátor - bez výdychového ventilu) a bez príznakov respiračného ochorenia, bez teploty.
 • Žiadame, aby s dieťaťom (deťmi) na vyšetrenie prišiel  iba jeden z rodičov.
 • Pred každým vstupom do nemocnice je potrebné prejsť vstupnou triážou a vyplniť dotazník. Dotazník si môžete stiahnuť TU a priniesť ho už vyplnený. Svoj príchod do ŠNOP si z dôvodu triáže naplánujte, prosím, s dostatočnou časovou rezervou.
 • Pri vchode do nemocnice použite dezinfekciu rúk.
 • Priestory nemocnice pravidelne dezinfikujeme.
 • Zvýšili sme frekvenciu dezinfekcie kľučiek a dotykových plôch.
 • Pravidelne dezinfikujeme germicídnymi žiaričmi všetky priestory nemocnice, vrátane čakární.
 • Pacientom koordinujeme ich príchod do čakárne. Je potrebné dodržať čas príchodu do čakárne. 
 • Pre zabezpečenie maximálnej bezpečnosti pacientov pracujeme aj naďalej vo zvýšenom hygienicko-epidemiologickom režime. 
 • Personál je pravidelne monitorovaní (kontrola ich zdravotného stavu - pri vstupe do nemocnice a monitoring ich epidemiologickej situácie). Počas celého výkonu práce, zamestnanci používajú rúško/respirátor, po každom pacientovi si dezinfikujú ruky a kontaktné plochy a pomôcky.
  V prípade akéhokoľvek podozrenia rieši situáciu náš nemocničný hygienik v súlade s nariadeniami hlavného hygienika SR.
 • Dodržujte 2 m odstupy.
 • Pri kýchaní používajte jednorázové vreckovky. Po použití ich vyhoďte do nádob na to určených (na chodbách sú vyhradené a označené koše).

PREBIEHAJÚ U VÁS CVIČENIA V TELOCVIČNI A V BAZÉNE ?

 • ÁNO, bližšie informácie nájdete tu
 • Rozvrh

AK MÁM OTÁZKU, KDE SA MÔŽEM OPÝTAŤ?

NEVIEM SA K VÁM DOVOLAŤ

Prednostne, prosím, využívajte  možnosť kontaktovať nás  mailom na objednavanie@snop.sk (ambulancie),  rehabilitacia@snop.sk (rehabilitačné procedúry), centrumzdravia@snop.sk (rekondičné aktivity), hospitalizacie@snop.sk (príjem na lôžkové oddelenie). 
V priebehu 24 hod. (počas pracovných dní) Vám bude zaslaná odpoveď.

Prosíme Vás o trpezlivosť. 

Aktuálne informácie o ochorení COVID−19 a o opatreniach nájdete aj na: 

https://korona.gov.sk/ 
http://www.ruvzba.sk/
https://www.uvzsr.sk/   


Sledujte našu stránku, budeme na nej uverejňovať všetky aktuálne informácie o prevádzke našej nemocnice počas súčasnej epidemiologickej situácie.
 • Koronavírus a hygiena v nemocnici

  Pre vyslovenie podozrenia na ochorenie COVID-19 je nevyhnutné dôkladne vyhodnotiť klinické a epidemiologické kritéria ochorenia.
  Čítajte viac
 • Ordinačné hodiny

  Počas aktuálnej mimoriadnej situácie sa bude na našich ambulanciách ordinovať podľa ordinačných hodín, ktoré nájdete v prílohe.
  Čítajte viac
 

Galéria