Partner pre Váš pohybový aparát

Koronavírus

Pred návštevou ŠNOP, odpovedzte, prosím na tieto otázky:

a.  Prejavili sa u Vás - príznaky akútnej respiračnej infekcie - kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť, teplota nad 37,2 °C ?

b.  Boli ste počas predchádzajúcich 14 dní v rizikových krajinách?

c. Boli ste  počas predchádzajúcich 14 dní v kontakte s osobou COVID 19 pozitívnou?

V prípade, že ste aspoň na jednu otázku odpovedali ÁNO, do ŠNOP nechoďte !

Ak boli všetky odpovede na otázky negatívne, môžete vstúpiť do nemocnice a dodržujte nižšie uvedené pokyny:
  

POKYNY PRED VSTUPOM DO NEMOCNICE:

 • Ak máte akékoľvek príznaky respiračného ochorenia (kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť, teplota nad 37,2 °C,...), prosím nechoďte do ŠNOP.
 • Do nemocnice je možný vstup len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka) a bez teploty.
 • Pred každým vstupom do nemocnice je potrebné prejsť vstupnou triážou a vyplniť dotazník. Dotazník si môžete stiahnuť tu a priniesť ho už vyplnený. V prípade, že ho budete vyplňovať v nemocnici, prineste si pero.
 • Vyplnený dotazník odovzdáte priamo zdravotníckemu pracovníkovi, podľa účelu Vašej návštevy ŠNOP (sestre na amb, fyzioterapeutovi,..)
 • Pri vstupe do nemocnice je potrebné použiť dezinfekciu rúk.
 • Žiadame, aby s dieťaťom (deťmi) na vyšetrenie prišiel  iba jeden z rodičov.

AKO FUNGUJETE, DÁ SA U VÁS OBJEDNAŤ?

Bližšie informácie k prevádzke konkrétneho oddelenia si prečítajte nižšie.

PLATÍ TERMÍN, KTORÝ SOM MAL UŽ OBJEDNANÝ?

 • Napíšte na objednavanie@snop.sk, uveďte, prosím, dátum objednaného vyšetrenia a potvrďte, že prídete.

MÁTE UPRAVENÉ ORDINAČNÉ HODINY?

FUNGUJE VAŠE LÔŽKOVÉ ODDELENIE?

 • ÁNO, pacientov s problémami oporno-pohybovej sústavy stále prijímame. Liečba a rehabilitácia je zabezpečená našim personálom.
 • Personál je pravidelne monitorovaní (kontrola ich zdravotného stavu - pri vstupe do nemocnice a monitoring ich epidemiologickej situácie). Počas celého výkonu práce, zamestnanci používajú rúško, po každom pacientovi si dezinfikujú ruky a kontaktné plochy a pomôcky.
 • V prípade akéhokoľvek podozrenia rieši situáciu náš nemocničný hygienik v súlade s nariadeniami hlavného hygienika SR.
 • Každá izba, ako aj celé oddelenie a ŠNOP, je vybavené hygienicko-dezinfekčnými prostriedkami, je zabezpečené upratovanie a dezinfekcia vo zvýšenej miere, nad rámec štandardov.
 • Celá činnosť oddelenia, vrátane stravovania pacientov, prebieha presne podľa nariadených opatrení.
 • Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto (RÚVZ) sa nariaďuje zákaz návštev na lôžkovom oddelení až do odvolania. Bezpečnosť našich pacientov je pre nás na prvom mieste, preto prosíme všetkých príbuzných pacientov o rešpektovanie nariadenia. 
 • Pre zabezpečenie maximálnej bezpečnosti pacientov pracujeme aj naďalej vo zvýšenom hygienicko-epidemiologickom režime. Povinná pre všetkých je ochrana tváre a dezinfekcia rúk.
 • Ak máte odporučenie na hospitalizáciu, kontaktujte prosím hospitalizacie@snop.sk .

FUNGUJE VAŠE OPERAČNÉ ODDELENIE?

 • ÁNO.  Vykonávame operačné výkony u objednaných pacientov, ktorí majú potvrdený termín a dodržali všetky požiadavky nariadené lekárom ŠNOP.

AKÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA MÁTE V NEMOCNICI?

 • Do nemocnice je vstup možný len v ochrannom rúšku a bez príznakov respiračného ochorenia, bez teploty.
 • Žiadame, aby s dieťaťom (deťmi) na vyšetrenie prišiel  iba jeden z rodičov.
 • Pred každým vstupom do nemocnice je potrebné prejsť vstupnou triážou a vyplniť dotazník. Dotazník si môžete stiahnuť tu a priniesť ho už vyplnený.
 • Pri vchode do nemocnice použite dezinfekciu rúk.
 • Priestory nemocnice pravidelne dezinfikujeme.
 • Pacientom koordinujeme ich príchod do čakárne. Je potrebné dodržať čas príchodu do čakárne. 
 • Pre zabezpečenie maximálnej bezpečnosti pacientov pracujeme aj naďalej vo zvýšenom hygienicko-epidemiologickom režime. 
 • Personál je pravidelne monitorovaní (kontrola ich zdravotného stavu - pri vstupe do nemocnice a monitoring ich epidemiologickej situácie). Počas celého výkonu práce, zamestnanci používajú rúško, po každom pacientovi si dezinfikujú ruky a kontaktné plochy a pomôcky.
  V prípade akéhokoľvek podozrenia rieši situáciu náš nemocničný hygienik v súlade s nariadeniami hlavného hygienika SR.
 • Dodržujte 2 m odstupy.
 • Pri kýchaní používajte jednorázové vreckovky. Po použití ich vyhoďte do nádob na to určených (na chodbách sú vyhradené a označené koše).

PREBIEHAJÚ U VÁS CVIČENIA V TELOCVIČNI A V BAZÉNE ?

 • ÁNO, všetky prevenčné cvičenia na podporu zdravia, vedené našimi fyzioterapeutmi, prebiehajú v súlade s opatreniami vydanými hlavným hygienikom SR:
                - maximálne 6 osôb, 2m odstupy

       Bližšie informácie o podmienkach cvičenia si prečítajte TU. 
 • procedúry, masáže, individuálne cvičenia prebiehajú a budú prebiehať dovtedy, kým nebude zrušená odkladná zdravotná starostlivosť
 • plávanie pre deti - opäť spúšťame od 23.11.2020, 
 • všetky osoby, vstupujúce do nemocnice musia pri každom vstupe prejsť triážou a vyplniť dotazník. Dotazník si môžete stiahnuť tu a priniesť ho už vyplnený.
 • Bez vyplneného dotazníka nebude možné sa zúčastniť danej aktivity. 
 • Vyplnený dotazník odovzdáte priamo zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý danú aktivitu vedie.

ÚSTRETOVÉ KROKY ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ:

 • Návšteva špecialistu je v súčasnej dobe (počas pandémie - od 1.10.2020) možná aj bez výmenného lístka. Všetky zdravotné poisťovne garantujú svojim poistencom, že špecializovanú ambulantnú starostlivosť uhradia aj bez odporúčania všeobecného lekára.
 • s účinnosťou od 26. 10. 2020 do odvolania ZP Dôvera predĺži platnosť lekárskych poukazov nasledovne:
  1. pre individuálne zhotovené ortopedicko-protetické zdravotnícke pomôcky na mieru na 184 dní od dátumu ich vystavenia,
  2. pre ostatné zdravotné pomôcky na 62 dní od dátumu ich vystavenia.
  Predĺžená platnosť sa bude týkať:
  1. všetkých lekárskych poukazov predpísaných po 26. 10. 2020 (vrátane),
  2. a tiež všetkých lekárskych poukazov predpísaných pred týmto dátumom, ak sú platné a nevydané k dátumu 26. 10. 2020.
  Predĺženie platnosti lekárskeho poukazu na zdravotnícke pomôcky má dopad aj na výpočet celkovej platnosti pri predpise zdravotníckej pomôcky na opakovaný predpis, kde treba zohľadniť predĺženú lehotu na prvý výber (62 dní).

AK MÁM OTÁZKU, KDE SA MÔŽEM OPÝTAŤ?

NEVIEM SA K VÁM DOVOLAŤ

Prednostne, prosím, využívajte  možnosť kontaktovať nás  mailom na objednavanie@snop.sk  (ambulancie),  rehabilitacia@snop.sk  (rehabilitačné procedúry).
V priebehu 24 hod. (počas pracovných dní) Vám bude zaslaná odpoveď.

Aktuálne informácie o ochorení COVID−19 a o opatreniach nájdete aj na: 

https://korona.gov.sk/ 
http://www.ruvzba.sk/
https://www.uvzsr.sk/   


Sledujte našu stránku, budeme na nej uverejňovať všetky aktuálne informácie o prevádzke našej nemocnice počas súčasnej epidemiologickej situácie.
 • Koronavírus a hygiena v nemocnici

  Pre vyslovenie podozrenia na ochorenie COVID-19 je nevyhnutné dôkladne vyhodnotiť klinické a epidemiologické kritéria ochorenia.
  Čítajte viac
 • Ordinačné hodiny

  Počas aktuálnej mimoriadnej situácie sa bude na našich ambulanciách ordinovať podľa ordinačných hodín, ktoré nájdete v prílohe.
  Čítajte viac