Partner pre Váš pohybový aparát

Ambulancia centra zdravia a JZS

 
Miestnosť
2. posch., dvere č. B 216
Ordinačné hodiny
Streda     - 08.00 - 18.00
Pondelok, Utorok - 08.00 - 15.00
Štvrtok, Piatok - 08.00 - 15.00
Obedňajšia prestávka
12.00 - 12.30


Aktuálne ordinačné hodiny nájdete v sekcii Ordinačné hodiny ambulancií.

Rozsah vyšetrení:

  • ortopedické vyšetrenia
  • vyšetrenia súvisiace s indikovaním operačného zákroku
Objednajte sa
Ambulancia:
Meno a Priezvisko:
Dátum narodenia:
Telefónne číslo:
Emailová adresa:
Zdravotná poisťovňa:
Vstupné alebo kontrolné vyšetrenie?:
Mám záujem o organizačné zabezpečenie výberu lekára:
Výber lekára pre vstupné vyšetrenie:
Výber lekára pre kontrolné vyšetrenie:
Meno lekára u ktorého ste boli vyšetrený pri poslednej návšteve v ŠNOP:
Súhlasíte s úhradou poplatku za výber lekára v sume 12eur? Uvedený poplatok je za organizačné zabezpečenie výberu lekára, ktoré je poskytované nad rámec zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia.:
Výmenný lístok:
Výmenný lístok máte od (uveďte meno lekára):
Chodíte pravidelne k ortopédovi?:
Kedy naposledy ste absolvovali ortopedické vyšetrenie?:
Poznámka:
Akcie a novinky nemocnice:
Darujme si pomoc:
 
Personál
Ordinačné hodiny: Ambulancia centra zdravia a JZS
Deň/ambulancia
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
8.00-12.00
Dr. Smetana
12.30-15.00
Dr. Smetana
15.00-16:30
Dr. Smetana
8.00-12.00
Dr. Majeský
12.30-15.00
Dr. Smetana
15.00-16:30
Dr. Smetana
8.00-12.00
Dr. Kolek
12.30-15.00
Dr. Kolek
8.00-12.00
Dr. Olexík
12.30-15.00
Dr. Olexík
8.00-12.00
Dr. Poloni
12.30-15.00
Dr. Poloni
Pacientov objednávame! Obedňajšia prestávka je od 12:00 do 12:30. Ďakujeme. Ordinačné hodiny sú platné od 1.10.2020.

Galéria