Partner pre Váš pohybový aparát

Liečebné pobyty na žiadosť klienta

Vážení klienti,

ŠNOP Vám ponúka možnosť výberu hospitalizácie z nižšie uvedených ponúk. Cena a dĺžka hospitalizácie je stanovená na základe Vášho výberu: 


Typ programu:
Určenie:
revitalizačný pobyt
  • pre pacientov, ktorých zdravotný stav nespĺňa kritériá pre prijatie do nemocnice, ale klient alebo jeho príbuzní požadujú krátkodobú starostlivosť v zariadení nemocničného typu;
  • pre pacientov, ktorí práve absolvovali nemocničný pobyt a ďalšia hospitalizácia hradená zdravotnou poisťovňou nie je v súčasnej dobe možná;
  • pre pacientov z tých poisťovní, u ktorých nám zmluvné limity neumožňujú hospitalizáciu pacienta;
doliečovací pobyt po implantácii totálnej náhrady kĺbov
  • pre pacientov, ktorých zdravotný stav nespĺňa kritériá pre prijatie do nemocnice, ale klient alebo jeho príbuzní požadujú krátkodobú starostlivosť v zariadení nemocničného typu;
  • pre pacientov, ktorí práve absolvovali nemocničný pobyt a ďalšia hospitalizácia hradená zdravotnou poisťovňou nie je v súčasnej dobe možná;
liečebné pobyty pre deti s deformitami chrbtice počas letných prázdnin
  •  pre deti so skoliózou a poruchami držania tela v čase letných prázdnin. Pobyt je zameraný na nácvik správneho držania tela.
zotavovací pobyt
  • pre pacientov, ktorých zdravotný stav nespĺňa kritériá pre prijatie do nemocnice, ale klient alebo jeho príbuzní požadujú krátkodobú starostlivosť v zariadení nemocničného typu.


Cena je výsledná, vrátane lekárskeho vyšetrenia, ošetrovateľskej starostlivosti, rehabilitačných procedúr a celodennej stravy.

Cenník si môžete pozrieť tu

Kontakt: hospitalizacie@snop.sk 

 

Galéria