Partner pre Váš pohybový aparát

Liečebné pobyty na žiadosť klienta

Vážení klienti,

ŠNOP Vám ponúka možnosť výberu hospitalizácie z nižšie uvedených ponúk. Cena a dĺžka hospitalizácie je stanovená na základe Vášho výberu: 


Typ programu:
Určenie:
revitalizačný pobyt
  • pre pacientov, ktorých zdravotný stav nespĺňa kritériá pre prijatie do nemocnice, ale klient alebo jeho príbuzní požadujú krátkodobú starostlivosť v zariadení nemocničného typu;
  • pre pacientov, ktorí práve absolvovali nemocničný pobyt a ďalšia hospitalizácia hradená zdravotnou poisťovňou nie je v súčasnej dobe možná;
  • pre pacientov z tých poisťovní, u ktorých nám zmluvné limity neumožňujú hospitalizáciu pacienta;
doliečovací pobyt po implantácii totálnej náhrady kĺbov
  • pre pacientov, ktorých zdravotný stav nespĺňa kritériá pre prijatie do nemocnice, ale klient alebo jeho príbuzní požadujú krátkodobú starostlivosť v zariadení nemocničného typu;
  • pre pacientov, ktorí práve absolvovali nemocničný pobyt a ďalšia hospitalizácia hradená zdravotnou poisťovňou nie je v súčasnej dobe možná;
liečebné pobyty pre deti s deformitami chrbtice počas letných prázdnin
  •  pre deti so skoliózou a poruchami držania tela v čase letných prázdnin. Pobyt je zameraný na nácvik správneho držania tela.
zotavovací pobyt
  • pre pacientov, ktorých zdravotný stav nespĺňa kritériá pre prijatie do nemocnice, ale klient alebo jeho príbuzní požadujú krátkodobú starostlivosť v zariadení nemocničného typu.


Cena je výsledná, vrátane lekárskeho vyšetrenia, ošetrovateľskej starostlivosti, rehabilitácie s fyzioterapeutom 2 x denne, rehabilitačných procedúr a celodennej stravy.

PhDr. Silvia Kovaľová, PhD.
Námestník pre ošetrovateľskú starostlivosť
mobil: 0915 989 149
mail: kovalova@snop.sk

Typ I.    Jednoposteľová bezbariérová izba s televízorom, rádiobudíkom,WI FI,  kúpeľňou, toaletou a klimatizáciou                                                                               
cena: 130Eur/1 deň
Typ II.   Dvojposteľová bezbariérová izba s televízorom, rádiobudíkom, WI FI, kúpeľňou, toaletou a klimatizáciou                                                                               
cena: 120Eur/1 deň
TypIII.   Štvorposteľová izba s televízorom, WI FI, kúpeľňou, toaletou 
cena: 100Eur/1 deň

 

Galéria