Partner pre Váš pohybový aparát
V roku 1996 ukončila štúdium ako diplomovaný fyzioterapeut na SZŠ. V roku 2011 absolvovala bakalárske štúdium v odbore fyzioterapie na SZU v Bratislave. V ŠNOP Pracuje od roku 1997. Je registrovaným členom v komore fyzioterapeutov. Absolvovala Pilates Medical, Redcord, DNS A-C, SMS, Kinesiotejping, Metodiky Black roll, Mobilizačné techniky podľa Bitnára, a mnoho ďalších. Naďalej svoje vedomosti obohacuje kontinuálnym vzdelávaním.

RK:pilates

Špecializácia: Rehabilitácia poúrazových a pooperačných stavoch, rehabilitácia po operácii prednej nohy, skoliozy.