Centrum zdravia »
Otvorené
07:00 - 20:00
Napíšte nám
objednavanie@snop.sk

MUDr. Eva Gerincová

MUDr. Eva Gerincová ukončila v roku 1996 LFUK v odbore všeobecné lekárstvo. Po jej absolvovaní nastúpila ako sekundárny lekár na Ortopedické oddelenie DFNsP Bratislava, ktoré sa pretransformovalo na Detskú ortopedickú kliniku DFNsP a LFUK, Bratislava.

Špecializáciu I.stupňa v odbore ortopédia získala v roku 2002 na Slovenskej postgraduálnej akadémií medicíny. V roku 2007 získala na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, Fakulte zdravotníckych špecializačných štúdií, špecializáciu v špecializovanom odbore ortopédia v súlade s právnymi aktami Európskych spoločenstiev.

Certifikát o spôsobilosti vykonávať USG pohybového aparátu získala v roku 2002 na Slovenskej postgraduálnej akadémií medicíny v Bratislave.

Od roku 2013 pracuje v ŠNOP ako lekár ortopéd. Pravidelne sa zúčastňuje na vedeckých podujatiach.
Ambulancie