Partner pre Váš pohybový aparát
Je absolventkou Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. V roku 2012 ukončila magisterské štúdium v odbore fyzioterapia.
V nemocnici ŠNOP pracuje od roku 2010. Svoje vedomosti si rozširuje a dopĺňa kontinuálnym vzdelávaním v oblasti fyzioterapie a medicíny. Medzi absolvované certifikované kurzy patrí napr.: kurz SM-systému, kurz kineziotapingu a kurz Ľ. Mojžišovej A,B.
Je registrovaným členom Slovenskej komory fyzioterapeutov.

RK : SM systém, cvičenie pre deti ( nôžky m chrbát ), cvičenie pre tehotné

Špecializácia: Veronika sa venuje rehabilitácii tehotných žien pred a po pôrode, posilneniu panvového dna, okrem iného sa zameriava aj na rehabilitáciu pri akútnych či chronických bolestiach chrbtice.

Galéria