Partner pre Váš pohybový aparát
Je absolventkou Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. V roku 2012 ukončila magisterské štúdium v odbore fyzioterapia. V nemocnici ŠNOP pracuje od roku 2010. Svoje vedomosti si rozširuje a dopĺňa kontinuálnym vzdelávaním v oblasti fyzioterapie a medicíny. Medzi dosiahnuté certifikácie patrí kurz SM-systému, kurz kineziotapingu a kurz Ľ. Mojžišovej A,B. Tak isto je registrovaným členom v Slovenskej komore fyzioterapeutov.

RK : SM systém, cvičenie pre deti ( nôžky m chrbát ), cvičenie pre tehotné

Špecializácia : Veronika sa venuje rehabilitácii tehotných žien pred a po pôrode, posilňeniu panvového dna, okrem iného sa zameriava aj na rehabilitáciu pri akútnych či chronických bolestiach chrbtice.