Partner pre Váš pohybový aparát

Centrum zdravia

V rámci nemocnice umožňujeme klientom posilňovať a upevńovať svoje zdravie v aktivitách Centra zdravia, ktoré sú na priamu platbu. Všetky aktivity prebiehajú pod odborným dohľadom skúsených fyzioterapeutov a masérov a sú zamerané na prevenciu, podporu, obnovu a uchovanie zdravia. Realizujú sa v popoľudňajších hodinách v priestoroch telocvične a bazéna.

V čom sme výnimoční:

  • všetky aktivity prebiehajú pod odborným dohľadom skúsených fyzioterapeutov a masérov, 
  • sú zamerané na prevenciu, podporu, obnovu a uchovanie zdravia,
  • vieme riešiť Váš zdravotný problém, 
  • sme tu s Vami od roku 2007, 

Klient má právo sa odhlásiť z hodiny 24 hod vopred. Klient, ktorý má záujem o danú hodinu a nedostal sa na ňu, lebo v deň prihlasovania, bola hodina obsadená, má možnosť objednať sa v daný deň, o ktorý má záujem. Je možné, že sa nejaký klient odhlásil a miesto sa uvoľnilo. 

Svojim verným klientom poskytuje ŠNOP benefit - desiata permanentka na rekondičné aktivity úplne zadarmo (pre pohodlné vybavenie si prosíme predošlých 9 vyčerpaných permanentiek prineste so sebou. Ďakujeme, ŠNOP).