Centrum zdravia »
Otvorené
07:00 - 20:00
Napíšte nám
objednavanie@snop.sk

História nemocnice

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. (ďalej ŠNOP) pomáha pacientom odstraňovať a zmierňovať zdravotné problémy vyplývajúce z vrodených a získaných porúch pohybového aparátu formou diagnostiky, liečby, návrhu i aplikácie optimálnej ortopedicko-protetickej pomôcky.

Pôvodne ŠNOP bolo oddelením, ktoré vzniklo v roku 1964 odčlenením sa od š.p. Protetika ako Krajské protetické oddelenie pre Západoslovenský kraj a Bratislavu. V spolupráci  s Protetikou š.p. zabezpečovalo vyhotovovanie ortopedicko-protetických pomôcok. Boli to najmä klasické typy z kože a kovu, ktoré sa vyrábali v nezmenenej podobe niekoľko desaťročí.

Prvým primárom oddelenia bol MUDr. Eduard Duda , V rokoch 1984-1992 bol primárom MUDr. Martin Slivka  a od roku 1992- do roku 2004 bol primárom MUDr.  Ján Koreň. Oddelenie bolo do roku 1994 dislokované na niekoľkých pracoviskách v rámci Bratislavy (Blumentálska ul., Romanova ul., Bazova ul., Svätoplukova ul.) i mimo nej v Piešťanoch. 

V roku 1994 sa všetky pracoviská presťahovali do nového komplexu na Záhradníckej ul. č.42, kde sídli ŠNOP dodnes ako Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. 

Nemocnica vznikla 13.júla 2004 registráciou na Krajskom úrade v Bratislave. Založená bola 1.júna 2004 dvoma zakladateľmi a to Ministerstvom zdravotníctva SR a firmou NEOPROT spol. s r.o. na základe vládou schváleného transformačného návrhu, ktorým sa transformovala príspevková organizácia Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku na neziskovú organizáciu Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava. Prvým riaditeľom ŠNOP  bol MUDr. Ján Koreň.

Ocenenie zlepšenia výkonnosti v Národnej cene SR za kvalitu  v kategórii C3 (iné organizácie verejného sektora) v modeli výnimočnosti EFQM získala nemocnica v roku 2012 a o rok neskôr bola víťazom Národnej ceny SR za kvalitu 2013 v kategórii C3 (iné organizácie verejného sektora) v modeli výnimočnosti CAF.


 

Galéria