Partner pre Váš pohybový aparát
Úspešná absolventka Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v odbore fyzioterapia.
Od roku 2016 je registrovaná v Slovenskej komore fyzioterapeutov. Okrem vysokoškolského štúdia je taktiež držiteľkou niekoľkých certifikátov z odborných kurzov, medzi ktoré patria metodiky diagnostiky a terapie ramenného a kolenného kĺbu, využitie kineziotejpu, terapia trigger pointov a taktiež metóda SM, ktoré jej napomáhajú v úspešnej rehabilitácii klientov s rôznymi diagnózami.

Špecilizácia: v rámci svojej praxe sa zameriava najmä na odstránenie svalovej nerovnováhy a s ňou súvisiace problémy s pohybovým aparátom, a čo najrýchlejšie zaradenie klienta späť do bežných činností bez obmedzenia.

Galéria