Centrum zdravia »
Otvorené
07:00 - 20:00
Napíšte nám
objednavanie@snop.sk

Objednávanie na ambulancie

Vážení pacienti,

objednať sa na vyšetrenie do našich špecializovaných ambulancií môžete: 
  • osobne na recepcii - 2. posch., počas pracovných dní, v čase 8:00 - 15:00 hod
  • prostredníctvom online formulára (nižšie si vyberte konkrétnu ambulanciu)  

V zmysle platnej legislatívy je pacient  povinný si priniesť k vstupnému vyšetreniu výmenný lístok od všeobecného lekára, prípadne od iného špecialistu (alebo pri opakovanej návšteve ambulancie avšak s inou diagnózou).  

Z uvedeného dôvodu ste povinný ku každému vstupnému vyšetreniu na našich špecializovaných ambulanciách priniesť výmenný lístok od Vášho odosielajúceho lekára. 
Výmenný lístok = odporúčanie na vyšetrenie k lekárom v ŠNOP musí byť písomné a ostane súčasťou zdravotnej dokumentácie vzhľadom na to, že vyšetrenie je vykazované na zdravotnú poisťovňu.

V prípade, že si pacient nesplní svoju povinnosť, môže byť vyšetrený len ako samoplatca.

Hospitalizovaní pacienti, odoslaní na konziliárne vyšetrenie, pacienti s amputáciou končatiny a pacienti na prebratie korzetu sa v dopoludňajších hodinách nemusia objednávať, ale po odovzdaní dokumentácie vyčkajú na výzvu personálu pre vstup do ordinácie.

Ak nebude pri lekárskom vyšetrení prítomný zákonný zástupca maloletého, dieťa nemôže byť vyšetrené a bude mu určený náhradný termín vyšetrenia podľa aktuálne dostupných termínov.

V súlade s novelou zákona č. 577/2004 z.z. sú od 1.7.2015 pacienti objednávaní na: poskytnutie zdravotnej starostlivosti na špecializovaných ambulanciách, ktoré sú zazmluvnené u zdravotných poisťovní, na konkrétny deň.

V rámci nemocnice ŠNOP máte možnosť:

  • na základe Vášho dobrovoľného rozhodnutia, vybrať si ošetrujúceho lekára špecializovanej ambulancie, ktorý Vám poskytne zdravotnú starostlivosť. Táto služba je spoplatnená podľa aktuálne platného cenníka (15 eur) a spočíva v organizačnom zabezpečení uvedeného výberu lekára a je poskytovaná nad rámec zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia. Uvedený poplatok nie je poplatkom za presný čas. Čas, vzťahujúci sa na objednaný termín je orientačný a znamená určenie príchodu pacienta k recepcii a do čakárne.

Poradie pacientov pred ambulanciou určuje lekár na príslušnej ambulancii.

Pred vyšetrením si pripravte:

  • výmenný lístok (odporučenie na vyšetrenie),
  • preukaz poistenca,
  • v prípade kontroly nález z posledného vyšetrenia (ak ste boli u iného lekára ako v ŠNOPe),
  • v prípade pacienta s amputáciou – knižku amputovaného.

Po vyšetrení:

  • ak Vám lekár odporučil kontrolu, termín si objednajte ihneď po vyšetrení na recepcii

Aktuálne najbližšie voľné termíny na objednanie.


K objednaniu budeme od Vás potrebovať základné informácie, ktoré prosím uveďte do formulára, ktorý nájdete nižšie - po výbere konkrétnej ambulancie.


Upozorňujeme pacientov na  podmienky odhlasovania  plánovaných termínov.
Termín je možné odhlásiť e-mailom na recepcia@snop.sk , SMS
správou na tel. čísle: +421918872174 alebo osobne na recepcii ŠNOP.


Podmienky objednávania a poskytovania zdravotnej starostlivosti v ŠNOP si prosím prečítajte TU.

Objednajte sa do ambulancie