Partner pre Váš pohybový aparát

Objednávanie na ambulancie

Vážení pacienti!

Pre objednanie na ambulanciu využívajte recepciu na 2. poschodí v čase od 8 – 15 hod, resp. môžete napísať na objednavanie@snop.sk .

Vyberte si ambulanciu

Od 1.4.2013 platí novela zákona o poskytovateľoch, ktorá opäť zavádza výmenné lístky k špecialistom.

Návšteva špecialistu je v súčasnej dobe (počas pandémie-od 1.10.2020, do odvolania) možná aj bez výmenného lístka. Zdravotné poisťovne garantujú svojim poistencom, že špecializovanú ambulantnú starostlivosť uhradia aj bez odporúčania všeobecného lekára.

Z uvedeného dôvodu ste povinní ku každému vstupnému vyšetreniu na našich špecializovaných ambulanciách priniesť výmenný lístok od Vášho odosielajúceho lekára. 

Výmenný lístok = odporúčanie na vyšetrenie k lekárom v ŠNOP musí byť písomné a ostane súčasťou zdravotnej dokumentácie vzhľadom na to, že vyšetrenie je vykazované na zdravotnú poisťovňu.

V prípade, že si pacient nesplní svoju povinnosť, môže byť  vyšetrený len ako samoplatca.
Výmenný lístok = odporúčanie nie je potrebný ku kontrole!

Hospitalizovaní pacienti, odoslaní na konziliárne vyšetrenie, pacienti s amputáciou končatiny a pacienti na prebratie korzetu sa v dopoludňajších hodinách nemusia objednávať, ale po odovzdaní dokumentácie vyčkajú na výzvu personálu pre vstup do ordinácie.

Ak nebude pri lekárskom vyšetrení prítomný zákonný zástupca maloletého, dieťa nemôže byť vyšetrené a bude mu určený náhradný termín vyšetrenia podľa aktuálne dostupných termínov.

V súlade s novelou zákona č. 577/2004 z.z. sú od 1.7.2015 pacienti objednávaní na:

  • poskytnutie zdravotnej starostlivosti na špecializovaných ambulanciách, ktoré sú zazmluvnené u zdravotných poisťovní, na konkrétny deň.

V rámci nemocnice ŠNOP máte možnosť:

  • na základe Vášho dobrovoľného rozhodnutia, vybrať si ošetrujúceho lekára špecializovanej ambulancie, ktorý Vám poskytne zdravotnú starostlivosť. Táto služba je spoplatnená sumou 10 eur a spočíva v organizačnom zabezpečení uvedeného výberu lekára a je poskytovaná nad rámec zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia. Uvedený poplatok nie je poplatkom za presný čas. Čas, vzťahujúci sa na výber lekára je orientačný a znamená určenie príchodu pacienta k recepcii a do čakárne.

Poradie pacientov pred ambulanciou určuje lekár na príslušnej ambulancii.

V súlade s novelou zákona č. 577/2004 z.z. sú od 1.7.2015 pacienti objednávaní na:

  • poskytnutie zdravotnej starostlivosti na špecializovaných ambulanciách, ktoré sú zazmluvnené u zdravotných poisťovní, na konkrétny deň.

V rámci nemocnice ŠNOP máte možnosť:

  • na základe Vášho dobrovoľného rozhodnutia, vybrať si ošetrujúceho lekára špecializovanej ambulancie, ktorý Vám poskytne zdravotnú starostlivosť. Táto služba je spoplatnená sumou 10 eur a spočíva v organizačnom zabezpečení uvedeného výberu lekára a je poskytovaná nad rámec zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia. Uvedený poplatok nie je poplatkom za presný čas. Čas, vzťahujúci sa na výber lekára je orientačný a znamená určenie príchodu pacienta k recepcii a do čakárne.

Poradie pacientov pred ambulanciou určuje lekár na príslušnej ambulancii.

Pred vyšetrením si pripravte:

  • výmenný lístok,
  • kartu poistenca,
  • v prípade kontroly nález z posledného vyšetrenia,
  • v prípade pacienta s amputáciou – knižku amputovaného.

Aktuálne najbližšie voľné termíny na objednanie.

Vzhľadom na plne vyťažený objednávací systém na ortopedickej ambulancii pre dospelých, nových pacientov až do odvolania neobjednávame.

K objednaniu budeme od vás potrebovať základné informácie, ktoré prosím uveďte do priloženého formulára nižšie.

Upozorňujeme pacientov na storno podmienky v prípade neospravedlneného nedostavenia sa na plánované vyšetrenie.

Podmienky objednávania a poskytovania zdravotnej starostlivosti v ŠNOP si prosím prečítajte TU.

Objednajte sa