Centrum zdravia »
Otvorené
07:00 - 20:00
Napíšte nám
objednavanie@snop.sk

Objednávanie na ambulancie

Možnosti objednania sa na vyšetrenie do našich špecializovaných ambulancií: 

 • osobne na recepcii - 2. posch., počas pracovných dní, v čase 7:30 - 15:00 hod
 • prostredníctvom online formulára (nižšie si vyberte konkrétnu ambulanciu)  

Dôležité informácie:

V zmysle platnej legislatívy je pacient povinný si priniesť k vstupnému vyšetreniu výmenný lístok od všeobecného lekára, prípadne od iného špecialistu (alebo pri opakovanej návšteve ambulancie avšak s inou diagnózou - iným ortoped. problémom).  


Z uvedeného dôvodu ste povinný ku každému vstupnému vyšetreniu na našich špecializovaných ambulanciách priniesť výmenný lístok od Vášho odosielajúceho lekára a predložiť ho pred vyšetrením.

Výmenný lístok = odporúčanie na vyšetrenie k lekárom v ŠNOP musí byť písomné a ostane súčasťou zdravotnej dokumentácie vzhľadom na to, že vyšetrenie je vykazované na zdravotnú poisťovňu.
 • V prípade, že si pacient nesplní svoju povinnosť, môže byť vyšetrený len ako samoplatca.
 • Ak máte výmenný lístok vystavený od lekára, ktorý nemá zmluvu so zdravotnou poisťovňou, tiež môžete byť vyšetrený len ako samoplatca.


Vyšetrenie dieťaťa:

Ak nebude pri lekárskom vyšetrení prítomný zákonný zástupca maloletého, dieťa nemôže byť vyšetrené a bude mu určený náhradný termín vyšetrenia podľa aktuálne dostupných termínov.

Pacienti, ktorí sa nemusia vopred objednať (v dopoludňajších hodinách): 

 • hospitalizovaní pacienti, odoslaní na konziliárne vyšetrenie,
 • pacienti s amputáciou končatiny (pri prebratí pomôcky ambulantne),
 • pacienti na prebratie vopred vyhotoveného korzetu

  Po odovzdaní dokumentácie vyčkajú na výzvu personálu pre vstup do ambulancie.


V súlade s novelou zákona č. 577/2004 z.z. sú od 1.7.2015 pacienti objednávaní na: poskytnutie zdravotnej starostlivosti na špecializovaných ambulanciách, ktoré sú zazmluvnené u zdravotných poisťovní, na konkrétny deň.

V rámci nemocnice ŠNOP máte možnosť:

 • si na základe Vášho dobrovoľného rozhodnutia vybrať ošetrujúceho lekára špecializovanej ambulancie, ktorý Vám poskytne zdravotnú starostlivosť. Táto služba je spoplatnená podľa aktuálne platného cenníka (15 eur) a spočíva v organizačnom zabezpečení uvedeného výberu lekára a je poskytovaná nad rámec zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia. Uvedený poplatok nie je poplatkom za presný čas. Čas, vzťahujúci sa na objednaný termín je orientačný a znamená určenie príchodu pacienta k recepcii a do čakárne.

Poradie pacientov na vstup do ambulancie určuje lekár na príslušnej ambulancii.

Pred vyšetrením si pripravte:

 • výmenný lístok (odporučenie na vyšetrenie),
 • preukaz poistenca,
 • v prípade kontroly nález z posledného vyšetrenia (ak ste boli u iného lekára ako v ŠNOPe),
 • v prípade pacienta s amputáciou – knižku amputovaného.

Po vyšetrení:

 • ak Vám lekár odporučil kontrolu, termín si objednajte ihneď po vyšetrení na recepcii

Aktuálne najbližšie voľné termíny na objednanie.

Vážení pacienti,
dovoľujeme si Vás informovať, že z kapacitných dôvodov a z dôvodu veľkého množstva nových žiadostí o pridelenie termínu na vyšetrenie Vám momentálne nie sme schopní prideliť termín na ortopedické vyšetrenie (dospelý pacient).
Objednávanie termínov na rok 2025 spustíme v období august/september 2024.
Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.

K objednaniu budeme od Vás potrebovať základné informácie, ktoré prosím uveďte do formulára, ktorý nájdete nižšie - po výbere konkrétnej ambulancie.


Upozorňujeme pacientov na  podmienky odhlasovania  plánovaných termínov.
Termín je možné odhlásiť e-mailom na recepcia@snop.sk , SMS
správou na tel. čísle: +421918872174 alebo osobne na recepcii ŠNOP.


Podmienky objednávania a poskytovania zdravotnej starostlivosti v ŠNOP si prosím prečítajte TU.

Objednajte sa do ambulancie