Partner pre Váš pohybový aparát
V roku 2018 ukončil štúdium v odbore diplomovaný fyzioterapeut v Bratislave. Vedomosti a zručnosti si doplnil aj na rôznych kurzoch a je držiteľom certifikátu z SM systému podľa Dr. Smiška, či kurzu kineziotejpingu.
Je registrovaným členom slovenskej komory fyzioterapeutov.
V nemocnici ŠNOP pracuje od roku 2020.

Špecializácia: rehabilitácia zameraná na športovcov, rehabilitácia pacientov s bolesťami chrbtice a liečba poúrazových stavov.

Galéria