Centrum zdravia »
Otvorené
07:00 - 20:00
Napíšte nám
objednavanie@snop.sk

MUDr. Mariana Perknovská

MUDr. Perknovská v roku 1973 ukončila LF UK v Bratislave v odbore všeobecné lekárstvo. V roku 1977 dosiahla špecializáciu v odbore interné lekárstvo I. stupňa. V roku 1981 dosiahla špecializáciu v odbore FBLR. V roku 1983 dosiahla osvedčenie z akupunktúry a v roku 1993 z manuálnej medicíny. V rokoch 1992-1993 absolvovala kurz funkčnej RTG diagnostiky.
V rokoch 1973 – 1996 pracovala ako lekár na III. Internej klinike a FRO ÚNZ BA. V rokoch 1986 – 1998 pracovala ako primár FRO na Poliklinike Tehelná v Bratislave. V rokoch 1998 – 2007 pracovala ako vedúci rehabilitačný lekár FRO v Ružinov-zdravotné stredisko v Bratislave. Od roku 2007 pracuje ako rehabilitačný lekár v ŠNOP, v rokoch 2013-2018 ako primárka FRO.
Pravidelne sa zúčastňuje na vedeckých podujatiach, pôsobí aj v pedagogickej činnosti SZŠ v Bratislave, prednáškovej činnosti ILF, SZU v Bratislave v predatestačnej príprave lekárov a pomaturitné špecializačné štúdium v odbore Rehabilitačný pracovník. Venuje sa aj publikačnej činnosti.

Ambulancie