Partner pre Váš pohybový aparát

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti, služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a nadštandardných služieb, služieb v Centre zdravia.

Prilohy:

ŠNOP VOP ZS.pdf [274.1 kB]