Partner pre Váš pohybový aparát
Ukončila odborné vzdelanie v r. 1978 v Banskej Bystrici. Po ukončení štúdia pracovala v ÚNZ m BA, v r. 1984 dosiahla špecializáciu v odbore Liečebná telesná výchova. Od r. 1991-2007 pracovala v ŽNsP, v intervale r.1999- 2007 ako vedúci fyzioterapeut. Od r. 2008 pracuje v ŠNOP- do r. 2018 vo funkcii vedúci fyzioterapeut, súčasne ako fyzioterapeut- špecialista.

Je absolventkou mnohých odborných kurzov a vlastníčkou medzinárodného certifikátu v metodike Pilates.

Je členom SKF a pravidelne sa zúčastňuje na jej odborných podujatiach

RK: pilates