Partner pre Váš pohybový aparát
Ukončila odborné vzdelanie v r. 1978 v Banskej Bystrici. Po ukončení štúdia pracovala v ÚNZ Bratislava, v r. 1984 dosiahla špecializáciu v odbore Liečebná telesná výchova. V rokoch 1991 - 2007 pracovala v ŽNsP v Bratislava a od roku 1999 ako vedúci fyzioterapeut. Od r. 2008 pracuje v ŠNOP, do r. 2018 vo funkcii vedúci fyzioterapeut a v súčasnosti ako fyzioterapeut - špecialista.
Absolvovala mnohé odborné kurzy a je držiteľkou medzinárodného certifikátu v metodike Pilates.
Pravidelne sa zúčastňuje na odborných podujatiach a je členkou slovenskej komory fyzioterapeutov.

V rámci Centra zdravia ŠNOP sa venuje pilatesu.

Galéria