Partner pre Váš pohybový aparát

Rehabilitačná ambulancia

Miestnosti
1. posch., dvere č. B 113
2. posch., dvere č. B 208
Ordinačné hodiny č. B 113
Pondelok -  12.30 - 15.00
Utorok, Streda, Štvrtok, Piatok  - 08.00 - 15.00
Ordinačné hodiny č. B 208
Pondelok, Utorok - 08.00 - 15.00
Streda - 08.00 - 12.00
Štvrtok, Piatok - 08.00 - 15.00
Obedňajšia prestávka
12.00 - 12.30

Ponúkame:

  • komplexnú rehabilitačnú starostlivosť pre pacientov s ochoreniami pohybového aparátu, 
  • špecializovanú rehabilitačnú starostlivosť pre skoliózy, poruchy držania tela, deformity nôh a stavy po amputáciách končatín,
  • indikáciu rehabilitačnej liečby, ktorá pozostáva z elektroterapie, vodoliečby, cvičenia a plávania v bazéne.
Objednajte sa
Ambulancia:
Meno a Priezvisko:
Dátum narodenia:
Telefónne číslo:
Emailová adresa:
Zdravotná poisťovňa:
Vstupné alebo kontrolné vyšetrenie?:
Mám záujem o organizačné zabezpečenie výberu lekára:
Výber lekára pre vstupné vyšetrenie:
Výber lekára pre kontrolné vyšetrenie:
Meno lekára u ktorého ste boli vyšetrený pri poslednej návšteve v ŠNOP:
Súhlasíte s úhradou poplatku za výber lekára v sume 10eur? Uvedený poplatok je za organizačné zabezpečenie výberu lekára, ktoré je poskytované nad rámec zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia.:
Chodíte pravidelne k ortopédovi?:
Kedy naposledy ste absolvovali ortopedické vyšetrenie?:
Výmenný lístok máte od (uveďte meno lekára):
Poznámka:
Akcie a novinky nemocnice:
Darujme si pomoc:
 
Personál
Ordinačné hodiny: Rehabilitačná ambulancia
Deň/ambulancia
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
Rehabilitačná ambulanciaDvere číslo: B 113 a B 208
8:00-12:00
Dr. Grebečiová Dvere číslo B 208
12.30-15.00
Dr. Grebečiová Dvere číslo B 208
8.00-12.00
Dr. Loydlová Dvere číslo B 113
12.30-15.00
Dr. Loydlová Dvere číslo B 113
8.00-12.00
Dr. Perknovská Dvere číslo B 208
12.30-15.00
Dr. Perknovská Dvere číslo B 208
8.00-12.00
Dr. Loydlová Dvere číslo B 113
12.30-15.00
Dr. Grebečiová Dvere číslo B 113
8.00-12.00
Dr. Perknovská Dvere číslo B 208
12.30-15.00
Dr. Perknovská Dvere číslo B 208
8.00-12.00
Dr. Loydlová Dvere číslo B 113
12.30-15.00
Dr. Botló Kučerová Dvere číslo B 113
8.00-12.00
Dr. Perknovská Dvere číslo B 208
12.30-15.00
Dr. Perknovská Dvere číslo B 208
8.00-12.00
Dr. Loydlová Dvere číslo B 113
12.30-15.00
Dr. Loydlová Dvere číslo B 113
8.00-12.00
Dr. Botló Kučerová Dvere číslo B 208
12.30-15.00
Dr. Botló Kučerová Dvere číslo B 208
8.00-12.00
Dr. Loydlová Dvere číslo B 113
12.30-15.00
Dr. Loydlová Dvere číslo B 113
Pacientov objednávame! Obedňajšia prestávka je od 12:00 do 12:30. Ďakujeme. Ordinačné hodiny sú platné od 1.9.2020.