Centrum zdravia »
Otvorené
07:00 - 20:00
Napíšte nám
objednavanie@snop.sk

Objednávanie na rehabilitačné procedúry

Objednávanie RHB procedúr na základe predpisu lekára FBLR: 

 • osobne na recepcii (prízemie) - pracovné dni 8:00 - 15:00 hod

Lekársky predpis na RHB procedúry zostavený lekárom FBLR je platný 1 mesiac od jeho vydania. Po uplynutí tejto doby je potrebný nový lekársky predpis od nášho lekára FBLR.

Informácie k možnostiam objednávania:

 • poskytnutie zdravotnej starostlivosti na FRO pracoviskách, ktorú máme zazmluvnenú so zdravotnou poisťovňou, na konkrétny deň bez poplatku. Poradie pacientov na danom pracovisku určuje fyzioterapeut.
 • poskytnutie zdravotnej starostlivosti na FRO pracoviskách, ktorú nemáme zazmluvnenú so zdravotnou poisťovňou– masáže, mäkké techniky, individuálna LTV. Poplatky sú uvedené v cenníku pre samoplatcov.
 • na základe Vášho dobrovoľného rozhodnutia, máte možnosť požiadať recepčnú o zostavenie individuálneho rozpisu rehabilitačných procedúr. Táto služba je spoplatnená administratívnym poplatkom (12 €) a spočíva v organizačnom zabezpečení uvedeného výberu a je poskytovaná nad rámec zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia.
 • na základe Vášho rozhodnutia, máte možnosť vybrať si konkrétneho fyzioterapeuta, ktorý Vám poskytne zdravotnú starostlivosť. Táto služba je spoplatnená (cenník) a spočíva v organizačnom zabezpečení uvedeného výberu fyzioterapeuta a je poskytovaná nad rámec zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia.

Objednávanie RHB procedúr na vlastnú žiadosť pacienta:

Odhlásenie rezervovaného termínu: 

 • v prípade, že sa na objednaný termín RHB procedúry neviete dostaviť, je potrebné sa odhlásiť min. 24 hodín vopred e-mailom na rehabilitacia@snop.sk, prípadne SMSkou na tel. čísle: +421908758842. V prípade, že tak neurobíte, neodhlásený (prepadnutý) termín Vám bude spoplatnený sumou 5€. Pri nedostavení sa na dva termíny RHB procedúry Vám budú všetky zostávajúce termíny zrušené.
 • Neospravedlnenou neúčasťou na RHB procedúrach blokujete poskytovanie zdravotnej starostlivosti iným pacientom.
 • V prípade nezaplatenia poplatkov (nad rámec zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia) Vám termíny procedúr budú zrušené do 3 dní od dátumu prvej naplánovanej procedúry.  Uvedené poplatky je potrebné uhradiť vopred osobne na recepcii alebo na účet IBAN: SK74 0200 0000 0017 4707 7158, Kód banky:  SUBASKBX, VS: 600 (do poznámky uveďte svoje meno).
 • pacient v prípade preobjednania viac ako jedného termínu RHB procedúry na vlastnú žiadosť, súhlasí s úhradou manipulačného poplatku za preobjednanie z dôvodu opakovaných administratívnych úkonov. Preobjednanie na vlastnú žiadosť pacienta je spoplatnené podľa platného cenníka ŠNOP sumou 2,50€.
 • Pacient objednaním sa na poskytovanie predmetnej zdravotnej starostlivosti zároveň potvrdzuje, že súhlasí s uvedenými podmienkami na zrušenie termínu procedúr a s poplatkami v prípade neodhlásenia sa z procedúr, či preobjednania sa.
  Uvedené poplatky sú súčasťou cenníka ŠNOP, n.o.