Partner pre Váš pohybový aparát
Je absolventom Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. V roku 2014 úspešne ukončil denné bakalárske štúdium v odbore fyzioterapia. V roku 2017 ukončil magisterské štúdium v odbore Fyzioterapia na SZU. Od roku 2014 je zamestnancom ŠNOP. Svoje vedomosti si pravidelne rozširuje a dopĺňa kontinuálnym vzdelávaním v oblasti fyzioterapie a medicíny. Má certifikáty z kurzu Dynamickej neuromuskulárnej stabilizácie podľa prof. Kolařa A,B,C,D ďalej absolvoval kurz kinesiotapingu, Redcord neurac 1 a ďalšie manuálne kurzy. Od 1.4.2018 je vedúcim fyzioterapeutom na lôžkovom oddelení. Pravidelne sa aktívne aj pasívne zúčastňuje na vedeckých podujatiach. Je členom Slovenskej komory fyzioterapeutov.   

Špecializácia: Rehabilitácia u pacientov po amputácii končatín, využitie prvkov DNS, redcord, kinesiotejping, rehabilitácia pred a pooperačných stavov.

V Centre zdravia ŠNOP sa venuje plávaniu pre deti, aquaaerobiku a cvičeniu zameranému na zdravý chrbát.

Galéria