Partner pre Váš pohybový aparát
je absolventom Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. V roku 2014 úspešne ukončil denné bakalárske štúdium v odbore Fyzioterapia. V roku 2017 ukončil Magisterské štúdium v odbore Fyzioterapia na SZU. Od roku 2014 je zamestnancom ŠNOP. Svoje vedomosti si pravidelne rozširuje a dopĺňa kontinuálnym vzdelávaním v oblasti fyzioterapie a medicíny. Má dosiahnuté certifikáty z kurzu Dynamickej neuromuskulárnej stabilizácie podľa prof. Kolařa A,B,C,D ďalej absolvoval kurz kinesiotapingu, Redcord neurac 1 a ďalšie manuálne kurzy. Od 1.4.2018 je vedúcim fyzioterapeutom FRO na Lôžkovom oddelení. Pravidelne sa aktívne aj pasívne zúčastňuje na vedeckých podujatiach. Je členom Slovenskej Komory fyzioterapeutov.   

RK: plávanie pre deti, aquaaerobic, zdravý chrbát

Špecializácia: Rehabilitácia u pacientov po amputácií končatín, využitie prvkov DNS, redcord, kinesiotejping, rehabilitácia pred a pooperačných stavoch.