Partner pre Váš pohybový aparát
MUDr. Hrušková v roku 2015 ukončila LF SZU v Bratislave. Od roku 2017 pracuje na Lôžkovom oddelení ŠNOP a je v špecializačnej príprave z odboru FBLR.