Partner pre Váš pohybový aparát
Absolventka Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Trnave. V roku 2019 ukončila denné bakalárske štúdium v odbore fyzioterapia. Momentálne študuje magisterské štúdium v rovnakom odbore. Vedomosti a zručnosti si doplnila aj na viacerých kurzoch a obdržala certifikáty z kurzu reflexnej masáže nôh a celého tela, kurzu kineziotejpingu, kurzu bankovania a kurzu Metodiky podľa Ľudmily Mojžišovej časť A.
Je registrovaným členom Slovenskej komory fyzioterapeutov.
V nemocnici ŠNOP pracuje od roku 2019.

Špecialitácia: zameriava sa na rehabilitáciu pacientiek pred a po pôrode, rehabilitáciu panvového dna, rehabilitáciu u pacientov s akútnymi či chronickými bolesťami chrbtice.

V Centre zdravia sa venuje aquaaerobiku