Partner pre Váš pohybový aparát
Je absolventkou Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. V roku 2020 ukončila bakalársky stupeň a momentálne pokračuje v štúdiu magisterského stupňa na UCM v Trnave. Svoje vedomosti a zručnosti si rozširuje kontinuálnym vzdelávaním vo fyzioterapii, najmä v oblasti neurológie a diagnostiky.
Medzi jej absolvované kurzy patrí napr. kurz Medical Neuroscience absolvovaný na Duke University a kurz RTG, MRI štrukturálna a diferenciálna diagnostika ochorení chrbtice.
Je registrovaným členom Slovenskej komory fyzioterapeutov.
V nemocnici ŠNOP pracuje od roku 2020.

Galéria