Centrum zdravia »
Otvorené
07:00 - 20:00
Napíšte nám
objednavanie@snop.sk

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

ŠNOP Bratislava, n.o. je v  zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejným obstarávateľom. 
Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinný používať postupy podľa tohto zákona.
Podrobné informácie týkajúce sa nadlimitných zákaziek:
www.ted.europa.euwww.uvo.gov.sk 
Podrobné informácie týkajúce sa podlimitných zákaziek : 
www.uvo.gov.sk
Podrobné informácie týkajúce sa zákaziek na elektronickom trhovisku: 
www.eks.sk