Centrum zdravia »
Otvorené
07:00 - 20:00
Napíšte nám
objednavanie@snop.sk

Identifikačné údaje

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Úradný názov: Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n. o.
Oficiálna skratka: ŠNOP Bratislava, n.o.
Sídlo: Záhradnícka 42, 821 08 Bratislava 
IČO: 36077739
IČ DPH: SK 2021861655
DIČ: 2021861655
Štát: Slovenská republika
Štatutárny zástupca: 
PhDr. Denisa Vlková, MPH MBA- riaditeľka nemocnice
Kontaktná osoba: 
Ing. Lenka Olexíková - manažér pre vnútorné vzťahy
Telefón: 02/ 50 116 257, 
Fax:02/ 5542 1802
Bankové spojenie:VÚB, a.s. Bratislava
Číslo účtu:  SK74 0200 0000 0017 4707 7158
kód banky:  SUBASKBX