Partner pre Váš pohybový aparát

Personalistika ukazovatele

Nemocnica spĺňa požiadavky Výnosu MZ SR č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personáne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov. 


 

Galéria