Partner pre Váš pohybový aparát

Objednávky

V zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. v aktuálnom znení tu nájdete prehľad prijatých faktúr, ktoré sa týkajú verejných prostriedkov a majetku štátu. Povinnosť zverejňovať údaje sa nevzťahuje na faktúru súvisiacu so zmluvou, ktorá nie je podľa § 5a povinne zverejňovanou zmluvou. Údaje podľa odseku 1 písm. b) povinná osoba zverejní do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry. Prijaté faktúry sú povinne zverejňované počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia.

Prilohy:

obj 2016.pdf [763.9 kB]
obj 2017.pdf [606.1 kB]
obj 2018.pdf [726.5 kB]
obj 2019.pdf [687.8 kB]