Partner pre Váš pohybový aparát

Faktúry

V zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. v aktuálnom znení tu nájdete prehľad prijatých faktúr, ktoré sa týkajú verejných prostriedkov a majetku štátu. Povinnosť zverejňovať údaje sa nevzťahuje na faktúru súvisiacu so zmluvou, ktorá nie je podľa § 5a povinne zverejňovanou zmluvou. Údaje podľa odseku 1 písm. b) povinná osoba zverejní do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry. Prijaté faktúry sú povinne zverejňované počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia.

Prilohy:

FA 2012.pdf [1.09 MB]
FA 2013.pdf [1.07 MB]
FA 2014.pdf [1.28 MB]
FA 2015.pdf [1.22 MB]
FA 2016.pdf [1.27 MB]
FA 2017.pdf [1.28 MB]
FA 2018.pdf [355 kB]
FA 2019.pdf [1.27 MB]
FA 2020.pdf [192.9 kB]