Partner pre Váš pohybový aparát

Rozvrh rekondícií

Ďakujeme Vám za záujem o naše cvičenia.
 
POSTUP OBJEDNÁVANIA TERMÍNOV:   

 • osobne na recepcii (je potrebné vyhradiť si dostatočný časový priestor)
 • objednávanie prostredníctvom emailu:
  A) máte platnú permanentku – pri zadávaní požiadavky na termín cvičenia, prosím vždy uveďte aj číslo platnej permanentky
  B) máte zakúpenú darčekovú poukážku (cez náš eshop) - pri zadávaní požiadavky na termín cvičenia, prosím vždy uveďte aj číslo darčekovej poukážky. Pri prvom objednanom a potvrdenom termíne odovzdajte, prosím, darčekovú poukážku na recepcii a recepčná Vám vydá príslušnú permanentku. Permanentka je platná 3 mesiace od jej vystavenia.
 • nemáte záujem o zakúpenie permanentky – jednotlivé vstupy na cvičenia je možné záväzne rezervovať až po ich predplatení:
  A) osobne na recepcii
  B) platba vopred na účet IBAN: SK74 0200 0000 0017 4707 7158. kód banky:  SUBASKBX.VS: 600. - Do poznámky prosím uveďte Vaše meno a aktivitu (prosím poslať doklad o úhrade – mailom – z dôvodu urýchlenia administratívneho overenia platby). 
 • v prípade, že k nám idete na cvičenie prvýkrát, je možné sa objednať na prvý termín aj bez platby vopred.
Termíny sú platné až po ich potvrdení recepciou.

Kompletné podmienky objednávania nájdete na https://www.snop.sk/nemocnica/vseobecne-obchodne-podmienky/ .

POSTUP ODHLÁSENIA TERMÍNU – min. 24 hod vopred (osobne alebo mailom na centrumzdravia@snop.sk ) – môžete si objednať náhradný termín. V prípade, že termín neodhlásite min. 24 hod vopred – vstup Vám prepadne, nie je možná jeho náhrada. Termín však môžete poskytnúť aj inej osobe.

Svojim verným klientom poskytuje ŠNOP benefit - desiata permanentka na rekondičné aktivity úplne zadarmo (pre pohodlné vybavenie si prosíme predošlých 9 vyčerpaných permanentiek prineste so sebou. Ďakujeme, ŠNOP).
Všeobecné obchodné podmienky.
Objednajte sa
Cvičenie/rekondícia:
Meno a priezvisko:
Dátum cvičenia:
Čas cvičenia:
Počet osôb:
Telefonický kontakt:
Forma účasti:
Číslo kupónu, ak ho klient má:
Poznámka:
Váš e-mail:
Akcie a novinky nemocnice:
Darujme si pomoc: