Partner pre Váš pohybový aparát

Rozvrh rekondícií

Počas leta platí  tento letný rozvrh.


Klient má právo sa odhlásiť z danej hodiny min. 24 hod vopred, je mu poskytnutá náhradná hodina. 
Klient, ktorý má záujem o danú hodinu a nedostal sa na ňu, lebo  bola hodina obsadená, má možnosť objednať sa v daný deň, o ktorý má záujem. Je možné, že sa nejaký klient odhlási a miesto sa uvoľní.
Svojim verným klientom poskytuje ŠNOP benefit - desiata permanentka na rekondičné aktivity úplne zadarmo (pre pohodlné vybavenie si prosíme predošlých 9 vyčerpaných permanentiek prineste so sebou. Ďakujeme, ŠNOP).
Všeobecné obchodné podmienky.

 

 

Objednajte sa
Cvičenie/rekondícia:
Meno a priezvisko:
Dátum cvičenia:
Čas cvičenia:
Počet osôb:
Telefonický kontakt:
Forma účasti:
Číslo kupónu, ak ho klient má:
Poznámka:
Váš e-mail:
Akcie a novinky nemocnice:
Darujme si pomoc:

Prilohy: