Partner pre Váš pohybový aparát

Detská rehabilitácia

Individuálne cvičenie s fyzioterapeutom pre deti od 3 rokov s diagnózami: chybné držanie tela, skolióza, plochonožie.

» čítajte viac
Novinky
ŠNOP ponuka
Príhovor riaditeľky
„Nemocnica je miesto, kde pacient hľadá vyliečenie alebo aspoň zmiernenie svojich ťažkostí“ – myšlienka, ktorá odznela na konferencii Zdravotnícky manažment 2017. Ak sa obzrieme za uplynulými rokmi v nemocnici ŠNOP, môžeme konštatovať, že sme našim pacientom a klientom, na všetkých našich oddeleniach, vytvárali také podmienky, ktoré viedli minimálne k zmierňovaniu ich ťažkostí. O tom svedčia aj reakcie samotných pacientov v dotazníkoch spokojnosti, na verejných elektronických fórach a v listove ...

Ćítajte viac
Nemocnica
Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku ŠNOP


Ćítajte viac