Novinky nemocnice a portálu www.snop.sk

Nemocnica ŠNOP má pre vás vždy niečo nové. Či už je to v sekcii CENTRUM ZDRAVIA, alebo ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ.
Ako informačný kanál nemocnice nezabudnite využiť aj náš Facebook.