Partner pre Váš pohybový aparát

Individuálna rehabilitácia

Individuálna pohybová liečba je najvýznamnejšia časť liečebnej rehabilitácie, ktorá svojimi prostriedkami a metodikami obnovuje, upravuje a zlepšuje schopnosti pacienta, ktoré sú zmenené chorobou, úrazom alebo vekom.

Individuálna pohybová liečba je zameraná na:
  • odstraňovanie svalovej nerovnováhy,
  • uvoľňovanie skrátených svalov,
  • posiľňovanie oslabených svalov,
  • nácvik vhodnej cvičebnej zostavy  s odľahčením preťažených oblastí a relaxačnými prvkami.
Pohybová liečba je vykonávaná fyzioterapeutom podľa najnovších poznatkov reflexnej a vývojovej kinezioterapie a neuromuskulárnej stimulácie. 
 

Galéria